Elevhälsan - Stärk elevers psykiska hälsa och lärande - Samverkan, hälsofrämjande och förebyggande insatser Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Kursguiden > Stärk elevers psykiska hälsa och lärande - Samverkan, hälsofrämjande och förebyggande insatser

Stärk elevers psykiska hälsa och lärande - Samverkan, hälsofrämjande och förebyggande insatser


Start: 18 mars
Slut: 19 mars
Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm
Arrangör: Kompetento

Välkommen till en konferens med fokus på samverkan, förebyggande och hälsofrämjande insatser som stärker länken mellan psykisk hälsa och lärande. Boka den 18 -19 mars 2020 i din kalender och kom till Stockholm för att ta del av ett angeläget och praktiskt konferensinnehåll som gör skolan till en hälsofrämjande arena för lärande.

Ta del av frågeställningar som:

  • Skolan som en hälsofrämjande arena – insatser inom skolans uppdrag som har vetenskaplig förankring och visar på tydliga effekter på elevers psykiska hälsa
  • Stödjande relationer och effektfulla samtal som berör psykiskt mående och ger elever verktyg att hantera livet och tackla motgångar – praktiska modeller för klassrumsarbete och samtal i grupp
  • Systematiskt utvecklingsarbete för en tillgänglig och anpassad skola – nå längre med insatser som har större fokus på gruppnivå än individ
  • Förebyggande samverkan mellan skola, föräldrar, socialtjänst, polis, BUP – strategier med mål att nå bättre psykisk hälsa och högre kunskapsresultat
  • Praktiska metoder där elevhälsans arbete och det pedagogiska arbetet stärker varandra i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet
  • Strategier som verkar närvarofrämjande och bidrar till tidigare upptäckt av varningssignaler för problematisk skolfrånvaro
  • Integrerat och evidensbaserat arbete i klassrummet där förebyggande, stärkande och hälsofrämjande arbete kring elevers psykiska hälsa tar plats i undervisningen

Läs mer om programmet i bifogad pdf
Start:
18 mars
Slut:
19 mars

Plats
Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm

Arrangör
Kompetento

annonser

Föreläsare

Ämnen

hjärnan i skolan  fysisk aktivitet  stress  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se