Elevhälsan - Tillgängliga lärmiljöer och anpassad undervisning – metoder för inkludering och högre måluppfyllelse Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Kursguiden > Tillgängliga lärmiljöer och anpassad undervisning – metoder för inkludering och högre måluppfyllelse

Tillgängliga lärmiljöer och anpassad undervisning – metoder för inkludering och högre måluppfyllelse


Start: 8 oktober
Slut: 9 oktober
Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm
Arrangör: Kompetento

Välkommen till två inspirerande och praktiska dagar som stärker hela skolan och det klassrumsnära arbetet i att skapa inkluderande lärmiljöer för varierad och strukturerad undervisning som stödjer elever till måluppfyllelse.

Ur programmet:

  • Framgångsrika strategier som får en hel skola att tänka och arbeta utifrån ett inkluderande förhållningssätt
  • Hur hitta motivationen och drivkraften till lärandet hos alla elever i det heterogena klassrummet - nya grepp utifrån den senaste motivationsforskningen?
  • Så blir den fysiska lärmiljön en möjliggörare till inkluderande förhållningssätt och differentierade undervisning
  • Kollaborativa arbetssätt som ger effektivare undervisning för alla elever – varierad och interaktiv lärmiljö som stärker elevens förmåga till förståelse
  • Öka skolnärvaron och förebygg problematiks skolfrånvaro – anpassningar som utgår ifrån elevens behov och möjliggör en skolgång
  • Hur identifiera svårigheterna i undervisningen och vad det är som hjälper och stöttar elever i det inkluderande klassrummet?
  • Pedagogiskt ledarskap och relationell kompetens som stärker lärandet och når varje elev 
  • Hur utveckla proaktiva strategier för relationsskapande arbete, tydliga strukturer och rutiner för inkluderande och tillgängliga lärmiljöer

Läs mer i bifogad pdf Anmäl dig nu 

Start:
8 oktober
Slut:
9 oktober

Plats
Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm

Arrangör
Kompetento

Anmäl dig nu 
annonser

Föreläsare

Ämnen

ledningssystem  verksamhetschef HSL  medicinska insatser  
Hitta fler föreläsare här