Elevhälsan - Tillgängliga lärmiljöer och anpassad undervisning – metoder för inkludering och högre måluppfyllelse Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Kursguiden > Tillgängliga lärmiljöer och anpassad undervisning – metoder för inkludering och högre måluppfyllelse

Tillgängliga lärmiljöer och anpassad undervisning – metoder för inkludering och högre måluppfyllelse


Start: 8 oktober
Slut: 9 oktober
Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm
Arrangör: Kompetento

Välkommen till två inspirerande och praktiska dagar som stärker hela skolan och det klassrumsnära arbetet i att skapa inkluderande lärmiljöer för varierad och strukturerad undervisning som stödjer elever till måluppfyllelse.

Ur programmet:

  • Framgångsrika strategier som får en hel skola att tänka och arbeta utifrån ett inkluderande förhållningssätt
  • Hur hitta motivationen och drivkraften till lärandet hos alla elever i det heterogena klassrummet - nya grepp utifrån den senaste motivationsforskningen?
  • Så blir den fysiska lärmiljön en möjliggörare till inkluderande förhållningssätt och differentierade undervisning
  • Kollaborativa arbetssätt som ger effektivare undervisning för alla elever – varierad och interaktiv lärmiljö som stärker elevens förmåga till förståelse
  • Öka skolnärvaron och förebygg problematiks skolfrånvaro – anpassningar som utgår ifrån elevens behov och möjliggör en skolgång
  • Hur identifiera svårigheterna i undervisningen och vad det är som hjälper och stöttar elever i det inkluderande klassrummet?
  • Pedagogiskt ledarskap och relationell kompetens som stärker lärandet och når varje elev 
  • Hur utveckla proaktiva strategier för relationsskapande arbete, tydliga strukturer och rutiner för inkluderande och tillgängliga lärmiljöer

Läs mer i bifogad pdf 
Start:
8 oktober
Slut:
9 oktober

Plats
Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm

Arrangör
Kompetento

annonser

Föreläsare

Ämnen

utveckling  skola  handledning  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se