Elevhälsan - Tillgängliga lärmiljöer och anpassad undervisning - metoder för inkludering och högre måluppfyllelse Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Kursguiden > Tillgängliga lärmiljöer och anpassad undervisning - metoder för inkludering och högre måluppfyllelse

Tillgängliga lärmiljöer och anpassad undervisning - metoder för inkludering och högre måluppfyllelse


Start: 13 maj
Slut: 14 maj
Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm
Arrangör: Kompetento

Önskar du få strategier och metoder för att nå längre i inkluderingsarbetet och ge elever ökade möjligheter till måluppfyllelse? Då är du välkommen till en inspirerande och praktiknära konferens som stärker hela skolan och det klassrumsnära arbetet - Tillgängliga lärmiljöer och anpassad undervisning, den 13- 14 maj i Stockholm!

Ur programmet:

  • Framgångsrika strategier som får en hel skola att tänka och arbeta utifrån ett inkluderande förhållningssätt
  • Hur hitta motivationen och drivkraften till lärandet hos alla elever i det heterogena klassrummet - nya grepp utifrån den senaste motivationsforskningen
  • Så blir den fysiska lärmiljön en möjliggörare till inkluderande förhållningssätt och differentierad undervisning
  • Kollaborativa arbetssätt som ger effektivare undervisning för alla elever – varierad och interaktiv lärmiljö som stärker elevens förmåga till förståelse
  • Öka skolnärvaron och förebygg problematisk skolfrånvaro – anpassningar som utgår från elevens behov och möjliggör en skolgång
  • Hur identifiera svårigheterna i undervisningen och vad det är som hjälper och stöttar elever i det inkluderande klassrummet?
  • Pedagogiskt ledarskap och relationell kompetens som stärker lärandet och når varje elev 
  • Hur utveckla proaktiva strategier för relationsskapande arbete, tydliga strukturer och rutiner för inkluderande och tillgängliga lärmiljöer

Läs mer i bifogad PDF
Start:
13 maj
Slut:
14 maj

Plats
Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm

Arrangör
Kompetento

annonser

Föreläsare

Ämnen

Psykologisk motståndskraft  Psykisk hälsa  
Hitta fler föreläsare här