Elevhälsan - Utvecklingsprogram för Elevhälsans medicinska ledning

 Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Kursguiden > Utvecklingsprogram för Elevhälsans medicinska ledning

Utvecklingsprogram för Elevhälsans medicinska ledning


Start: 12 december
Slut: 10 januari
Plats: Göteborg
Arrangör: 2Learn

Vi erbjuder ett tre dagars utvecklingsprogram för dig som är verksamhetschef och medicinskt ledningsansvarig MLA i skolans elevhälsa. Vi har fyllt programmet med nationella krav, juridik, forskning och kreativa gruppövningar som gör att du utmanas och utvecklas i din roll ytterst ansvarig och processledare för hälso- och sjukvården i skolans värld.

Kursdagar

Del 1: 12-13 december 2017

Del 2: 10 januari 2018

Målgrupp: Verksamhetschef enligt HSL samt MLA

Del 1, Ledningssystemet, kvalitetsledning och processutveckling

• Nationella kvalitetsuppdraget
• Verksamhetschefens och MLA roll
och uppdrag
• Ledningssystemet
• Patientens roll
• SMART målstyrning
• PDCA och LEAN
• Processtyrning

Del 2, Egenkontroll och patientsäkerhetsberättelsen

• Nationella kontrolluppdraget
• Vad är ett resultat?
• Kvalitetsmått och indikatorer
• Risk- och händelseanalys
• Klagomålshantering
• Lex Maria
• Egenkontrollplan och årshjul
• PSB och kvalitetsberättelsen


Deltagare: Max 20 deltagare

Kursavgift: 9600 kr exkl moms

Anmälan: kursanm@2learn.se

Ingår: Kurskompendium till varje delmoment

Utbildare: Susanne Wallin Pettersson, 2Learn AB

Susanne är expert på hälso- och sjukvårdjuridik och har under många år utvecklat ledning och styrning inom
Elevhälsans medicinska insatser.

Susanne utgör även expert på Elevhälsan.se.

Välkommen till oss på 2Learn!


Start
12 december
Slut
10 januari

Plats
Göteborg

Pris 9600
Arrangör
2Learn

Kontaktperson
Susanne Wallin Pettersson susanne@2learn.se
Telefon
070 33 400 56

Kontakta
annonser