Elevhälsan - Utvecklingsprogram för Elevhälsans medicinska ledning Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Kursguiden > Utvecklingsprogram för Elevhälsans medicinska ledning

Utvecklingsprogram för Elevhälsans medicinska ledning


Start: 12 december 2017
Slut: 10 januari 2018
Plats: Göteborg
Arrangör: 2Learn

Vi erbjuder ett tre dagars utvecklingsprogram för dig som är verksamhetschef och medicinskt ledningsansvarig MLA i skolans elevhälsa. Vi har fyllt programmet med nationella krav, juridik, forskning och kreativa gruppövningar som gör att du utmanas och utvecklas i din roll ytterst ansvarig och processledare för hälso- och sjukvården i skolans värld.

Kursdagar

Del 1: 12-13 december 2017

Del 2: 10 januari 2018

Målgrupp: Verksamhetschef enligt HSL samt MLA

Del 1, Ledningssystemet, kvalitetsledning och processutveckling

• Nationella kvalitetsuppdraget
• Verksamhetschefens och MLA roll
och uppdrag
• Ledningssystemet
• Patientens roll
• SMART målstyrning
• PDCA och LEAN
• Processtyrning

Del 2, Egenkontroll och patientsäkerhetsberättelsen

• Nationella kontrolluppdraget
• Vad är ett resultat?
• Kvalitetsmått och indikatorer
• Risk- och händelseanalys
• Klagomålshantering
• Lex Maria
• Egenkontrollplan och årshjul
• PSB och kvalitetsberättelsen


Deltagare: Max 20 deltagare

Kursavgift: 9600 kr exkl moms

Anmälan: kursanm@2learn.se

Ingår: Kurskompendium till varje delmoment

Utbildare: Susanne Wallin Pettersson, 2Learn AB

Susanne är expert på hälso- och sjukvårdjuridik och har under många år utvecklat ledning och styrning inom
Elevhälsans medicinska insatser.

Susanne utgör även expert på Elevhälsan.se.

Välkommen till oss på 2Learn!


Start:
12 december 2017
Slut:
10 januari 2018

Plats
Göteborg

Pris 9600
Arrangör
2Learn

Kontaktperson
Susanne Wallin Pettersson susanne@2learn.se
Telefon
070 33 400 56

Kontakta
annonser

Föreläsare

Ämnen

utveckling  vårdgivare  sekretess  
Hitta fler föreläsare här