Elevhälsan - Länkar Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Länkar

Senast inlagda:

Ätstörningen höll på att leda till självmord
I avsnitt #3 av dokupodden Självmordsöverlevarna som görs av Suicide Zero berättar Malin om hur ätstörningar, stress och andras förväntningar höll på att leda till självmord.
 
Studie undersöker risker kopplade till tonåringars testande av alkohol och droger
Tonåringar som testat alkohol eller droger riskerar i mindre utsträckning än vad tidigare forskning visat att fortsätta med det. Risken att de hamnar i kriminalitet i tonåren är också mycket liten, enligt en ny studie från Göteborgs universitet. Däremot har tonåringar som begår brott en klart ökad risk för att utveckla drogmissbruk.
 
Bufff
Bufff arbetar utifrån barnkonventionen och vårt arbete grundar sig i att alltid ha fokus på barnets bästa. Bufff ger stöd till barn som har föräldrar eller syskon eller annan familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård.
Bufff är en trygg mötesplats för barn, ungdomar och föräldrar där man kan möta andra i liknande situation. Barn och ungdomar erbjuds direkt stöd i samtal eller gruppstöd. Våra lokalföreningar har regelbundet öppet hus- verksamhet, gruppverksamhet för olika åldrar och familjeaktiviteter.

Bufff har också distansstöd via ett gratis och anonymt nummer, dit barn och ungdomar kan ringa för att få råd, stöd och information. Bufff har lång erfarenhet av att arbeta med stöd till målgruppen och ger också råd till professionella som möter barn och familjer i sitt arbete.

Vi finns på www.bufff.nu där du kan hitta information om din närmsta lokalförening. Vi finns också på Facebook, Instagram, Kik och Snapchat (användarnamn Bufff Sverige) och Stödtelefon 020-200330.
 
Konkreta verktyg i ditt arbete med de överviktiga eleverna och deras föräldrar
MittBpSamtal är en samtalsmetod, med rötterna i MI. Metoden ger dig hjälp och konkreta tips på HURET för att göra skillnad för de överviktiga/feta barnen på din skola. HURET i bemötande av överviktiga elever vid vågen/hälsosamtalet, HURET att ringa hem till förälder och berätta att kurvorna sticker i höjden, HURET att inspirera till livsstilsförändring, HURET att vidmakthålla nya vanor.
STÖD FÖR DIG via Sluten grupp på fb. se MittBpSamtal- coachning gruppen
 
Survivalkid.se
Psykiatri Skåne har utvecklat sajten Survivalkid.se som ett stöd till barn och unga som lever nära en person med psykisk sjukdom och/eller ett missbruk. Den bygger på ett holländskt koncept som har anpassats till svenska förhållanden.
 
Nyhetsbrev - Vinnare i tävlingen 2015

 
Vinnare i tävlingen 2015
Nu är tävlingen avgjord!

Tack för alla "gilla", delningar, kommentarer och egna inlägg på våra facebooksidor! Jättekul! Fortsätt gärna!

GRATTIS! Vinnare av valfri bok!
 
Tipsbanken- en resurs för lärare
Tipsbanken är en ny portal för pedagogisk personal i skolan som samlar tips, råd och idéer för att förenkla och förbättra samarbetet i vardagen mellan pedagogen och elever med och i olika typer av svårigheter.
Tipsbanken är en hemsida utvecklad av Provivus AB, ett företag med lång erfarenhet av att arbeta med barn och elever med och i olika typer av svårigheter samt med kurser och utbildningar för lärare och annan pedagogisk personal i skola och förskola. Tipsbanken är tänkt som en källa till förståelse, inspiration och idéer för lärare i deras relation i vardagen till elever med svårigheter såsom ADHD, autismspektrumtillstånd, svårigheter med exekutiva funktioner osv men också svårigheter som inte uppfyller kriterierna för någon diagnos.
 
Jag vill veta- allt om dina rättigheter vid brott
Barn och unga som har varit med om brott har rätt att få information. Våren 2013 fick Brottsoffermyndigheten ett uppdrag av regeringen att ta fram information om olika typer av brott och om var man kan få hjälp.


Informationen är riktad så att brottsutsatta barn och ungdomar får möjlighet att själva söka information om sin situation och var de kan få hjälp.
 
Barnrättsakademin
Barnrättsakademins huvuduppgift är att stärka kunskapen om barnets rättigheter hos beslutsfattare och yrkesverksamma vars arbete rör barn, t ex jurister, lärare, sjukvårdsanställda, socialarbetare och samhällsplanerare.
 
Ung livsstil
Här finns smarta tips, filmer och kunskap om saker som påverkar ungas livsstil. Sömn, mat och stress har stor betydelse för hälsan. Det har även användandet av datorer och mobiler
Barn, tonåringar och föräldrar har egna undersidor. För skolpersonal finns en utbildningssida där det går att prenumerera på det pedagogiska materialet Ung livsstilskunskap samt boka kurser och föreläsningar
 
Barn- och Elevombudet, BEO
Barn- och elvombudet tar emot anmälningar om kränkningar och mobbning. BEO utreder och fattar beslut om eventuell kritik av skolan. Hon har också möjlighet att kräva skadestånd för elevers räkning om skolan har brustit i sitt ansvar.
 
Trygga Barnen
Stiftelsen Trygga Barnen är en icke vinstdrivande organisation med syfte att hjälpa barn, ungdomar, föräldrar och anhöriga i familjer med beroendeproblematik.

Det är svårt att vara anhörig till någon som är beroende. Svårt att se på när någon gör sig själv och sin närhet så illa. Vi på Trygga Barnen är här för att stötta när det känns som svårast. Vår vision är att kunna hjälpa barn och anhöriga och få dem att känna sig trygga. Vi ska nå fram och tvätta bort den skam och självanklagelse som finns hos barn med föräldrar med beroendeproblem.
 
Folkhälsomyndigheten
Vi är en nationell kunskapsmyndighet med ett övergripande ansvar för folkhälsofrågor. Myndigheten är en sammanslagning av Smittskyddsinstitutet, Statens folkhälsoinstitut och de delar av Socialstyrelsen som ansvarar för hälsoskydd och miljöhälsa.
 
Barnastma.se
Barnastma.se är en ny webbtidning för dig som har eller arbetar med barn med astma. Astma- och Allergiförbundet har utlyst ett Barnallergiår för att sätta fokus på barn med astma och allergi. Som ett led i att öka informationen om barnastma börjar ger man nu ut en webbtidning i ämnet.
 


annonser

Föreläsare

Ämnen

Psykologisk motståndskraft  Psykisk hälsa  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se