Elevhälsan - Nätvandring – vettiga vuxna på nätet Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Nätvandring – vettiga vuxna på nätet

Fråga:

Hej
Såg dig på nyheterna prata bla om nätvandring. Kan du utveckla och ge praktiska råd hur vi skulle kunna använda det på vår skola?
Tina, skolsköterska


Svar:

Alla skolor borde se fördelarna med att vara närvarande på nätet. Att vara mitt i bland allt det som sker mellan barn och unga. Kränkningar på nätet är synliga och man har bevis för att det har hänt. Prata med barnen och ungdomarna om att inte radera sms eller inlägg i loggar eller kommentarer till bilder. Spara ner de kränkningar som finns på nätet eller ta en kopia på det som har skrivits, och uppmuntra de unga att alltid visa en vuxen. Vi måste lyfta bort skam och skuldkänslan hos barnet/ungdomen och påtala klart och tydligt att det aldrig är tillåtet att kränka en annan människa.

När någon flyttar en stol, skrattar eller knuffar någon kan det vara svårt att bevisa att det har hänt om inte läraren funnits närvarande just när det hände. På nätet lämnar mobbaren spår efter sig som går att se.

Man kan vara säker på att den mobbning som sker i skolan följer med hem. Den fortsätter på nätet och i mobilen när skoldagen är över. Samma sak gäller omvänt scenario. Blir man mobbad och kränkt på nätet är man det oftast i skolan också. Nätvandring kan vara en väg att upptäcka mobbning.

Hur går man tillväga?

Skapa en Facebookgrupp som har namnet "XX skolans nätvandring". Ha klara regler för hur sidan ska användas. Att man i det här forumet kan prata med en vuxen på skolan om man har blivit kränkt. Man kan även berätta om man har sett någon annan bli kränkt. Se till att alla elever och föräldrar får bra information om sidan. Se till att all skolpersonal är med i gruppen, gärna med en bild.

Innan gruppen bildas skapar man ett rullande schema där all personal finns med. Till att börja med är sidan "bemannad" en dag i veckan. Lämpligast på måndagen då det kan ha hänt mycket på nätet under helgen. Förslagsvis finns en lärare på sidan under sin arbetsplatsförlagda tid mellan kl.15-17. Självklart kan man välja att lägga sin förtroendetid på att nätvandra på kvällstid.

Elever och föräldrar ska klart och tydligt kunna se vilken lärare som är inloggad.

Som skolpersonal ska du vandra runt på nätet bland elevernas sidor. Besök även bloggar och andra forum där era elever finns. Samla på er information om kränkningar, hot, påhopp och mobbning. Ha klara regler för hur ni sedan dokumenterar det som hänt på nätet.

Vilka är inblandade?

Vilka är utsatta?

Vad är det som skrivs?

Läggs det ut bilder?

Hur allvarliga är de händelser som hänt?

Hur går vi vidare men den information som kommit in?

Måste alla vara med?

Ja, självklart måste alla vara med! På samma sätt som all personal på skolan ska reagera och agera omgående om ett barn är utsatt i skolan. Först då alla är med kan man få ett effektivt arbete mot mobbning och nå målet en mobbningsfri skola.

Vilka resultat kan man se?

Erfarenheten från de skolor där man har använt sig av nätvandring är att det är lugnare i skolan när elever vet att det finns vuxna att prata med på nätet. Man kan omgående få tag på den personal som nätvandrar denna vecka. Självklart kan elever lämna meddelande till lärarna på sidan, så att saker som har hänt kan lyftas upp och utredas.

Visa att det är en självklarhet att även nätet är en plats där kränkningar, hot och mobbning är förbjudna!

Alla skolor behöver se fördelen med att finnas ute på nätet där barn och unga finns. Att vara där på samma sätt som man är ute på rasten och finns bland eleverna hela dagen i skolan.

Hur når man ut till sina elever och föräldrar vad gäller nätvandringar?

Beskriv era nätvandringar i er Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förklara på ett enkelt sätt hur nätvandringarna går till och hur man når er och vilka resultat ni förväntar er att uppnå genom att finnas ute på nätet en gång i veckan.

Det är ju självklart inget som hindrar att man som skola har flera nätvandringar i veckan. Kanske behövs det i ett inledande skede för att hitta bra strategier för ert nätvandrande. Det kan också variera från vecka till vecka. När det finns ett pågående mobbningsfall på skolan bör man självklart även öka närvaron på nätet, men det är viktigt anser vi att man lägger ribban på rätt nivå, så att man som personal känner att man mäktar med.

Informera föräldrarna via mail och på läsårets första föräldramöte om skolans nätvandring, och samverka med föräldrar och elever vid elevernas utvecklingssamtal och samtala om goda beteenden på nätet. Uppmuntra även föräldrarna att vara vettiga vuxna på nätet, att de intresserar sig för vilka sidor deras barn är aktiva på, och att de kontinuerligt för en dialog med sina barn om vett och etikett på nätet.

/Lisbeth


Publicerat: 2013-04-15 20:10

Artikeln har visats: 2115 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

åtgärdsprogram  konsultation  skola  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se