Elevhälsan - Elev har hemundervisning- vilka skyldigheter finns angående vaccinationer Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Nils Lundin svarar

Elev har hemundervisning- vilka skyldigheter finns angående vaccinationer

Fråga:

Föräldrar håller sina barn hemma från skolan i syfte att bedriva hemundervisning.
Är skolhälsovården då skyldig att erbjuda vaccinationer enligt vaccinationsprogrammet i skolan?
Om barnet inte kommer på erbjuden tid, räcker det att journalföra det i skolhälsovårdsjournalen?


Svar:

Hej!

Elevhälsans medicinska insats har att erbjuda (enligt SOSFS 2006:22) barn inskrivna i skolan (upp till 18 års ålder) – där skolhuvudmannen har ett ansvar för barnets skolgång – de skolvacciner som Socialstyrelsen föreskriver.

Det är huvudmannen inom skolväsendet, som ansvarar för elevhälsan, som har att ansvara att erbjudandet av skolvacciner sker.

Om barnet inte är inskrivet i någon skolform så finns inte ansvaret på skolhuvudmannen, och skolsköterskan har ju inget journalunderlag att skriva in sina åtgärder i dessutom i så fall.

Alla uteblivna planerade besök till skolsköterska/skolläkare ska dokumenteras. Om elever uteblir på vaccinationstillfällen ska en kontakt med vårdnadshavare (som ju givit sitt medgivande i tidigare sammanhang) etableras och uteblivandet bekräftas och kontakten dokumenteras.

Fortsätt jobba för att nå så många elever som möjligt med ditt vaccinationserbjudande!

 Hälsningar,

Nils


Publicerat: 2015-03-16 18:19

Artikeln har visats: 3318 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

ledningssystem  verksamhetschef HSL  MLA  
Hitta fler föreläsare här