Elevhälsan - Kompletteringsvaccinationer- Nyanlända Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Kompletteringsvaccinationer- Nyanlända

Fråga:

Hej !
Denna fråga har säkert varit uppe på tapeten tidigare men jag söker svar.
Vad åligger oss i skolhälsovården att vaccinera när det gäller vaccin utöver barnhälsovårdsprogrammet. Som det är nu så står det MMR, Gardasil och DiTeKi booster. Ska vi skolhälsovården kompletteringsvaccinera nyanlända med det som fattas. Allt?
Tacksam för svar då det ånyo har aktualiserats.


Svar:

Hej T!
Vaccinationsundringar är alltid lika högaktuella och jag belyser dem mer än gärna!

Att vi över huvud taget vaccinerar barn och ungdomar på skolarenan baseras på Folkhälsomyndighetens föreskrifter om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn (HSLF-FS 2016:51). Till de föreskrifterna finns sedan en bra vägledning från Folkhälsomyndigheten: Vaccination av barn och ungdomar - vägledning för vaccination enligt föreskrifter och rekommendationer”).

Så vi inom elevhälsans medicinska insatser (EMI) har att förhålla oss till ”det allmänna vaccinationsprogrammet för barn”, som du skriver. Således: MPR, dos 2, att erbjudas i Åk 1-2; HPV till flickor (kommer nya föreskrifter inför nästa höst som inkluderar pojkar också), dos 1 och 2, att erbjudas i Åk 5-6; DTP, dos 5, att erbjudas i Åk 8-9.

Vi har också att beakta att ”Barn som inte har vaccinerats enligt vaccinationsschemat i 5 § ska erbjudas kompletterande vaccination mot sjukdomar som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn upp till 18 års ålder”. Alltså upp till och med gymnasieålder har vi i EMI skyldighet att bevaka att elever erbjuds kompletterande vaccinationer i ”det allmänna vaccinationsprogrammet för barn”.

Däremot om DTP dos 5 inte hinner ges av EMI innan eleven slutar gymnasiet, i samband med kompletteringsvaccination, får vi informera elev/vårdnadshavare om behovet av en påfyllnadsdos och vilket år den bör ges, till egen kostnad.

Vad gäller vaccinationer till riskgrupper (bl a hepatit B, tuberkulos, influensa och pneumokocker) så kan regioner och kommuner ingå avtal så att även vaccinationer mot hepatit B och tuberkulos till barn och ungdomar som hör till riskgrupp ges inom elevhälsan. Detta förekommer på få håll i landet. Det kan t ex behövas blodprovstagning med Hepatitserologi vid osäkerhet om eleven är tidigare HepatitB-vaccinerad och det blir mer sjukvårdsinsats än hälsoinsats då. Sedan 2016 erbjuds vaccination mot hepatit B kostnadsfritt till alla spädbarn i hela landet inom regionala vaccinationsprogram. Därutöver rekommenderas vaccination till barn och ungdomar upp till 18 år som tillhör en riskgrupp. Regioner beslutar om implementeringen av rekommendationerna och därför kan de regionala riktlinjerna skilja sig från de nationella rekommendationerna.

För skolelever bedömer man riskgrupper som elever med familjemedlemmar som är hepatit B-positiva, elever med ursprung från medel- eller högendemiska länder (vilka länder som berörs, se www.folkhalsomyndigheten.se), syskon till adoptivbarn från medel- eller högendemiska länder samt män som har sex med män (MSM). Inom EMI har vi en viktig uppgift att informera elev/vårdnadshavare om möjligheter att vaccinera sig om man tillhör riskgrupper. Vi kan då hänvisa dem till vårdcentral respektive vaccinationsmottagningar. Den vaccinationen ska vara kostnadsfri.

Om en elev påbörjat en vaccination med ett vaccin som inte ingår i det svenska vaccinationsprogrammet (till exempel vaccin mot varicella eller meningokocker) har vi inom EMI ett uppdrag att informera elev/vårdnadshavare om att det saknas doser för att uppnå full skyddseffekt och rekommendera dem att kontakta en vårdcentral eller vaccinationsmottagning för att komplettera vaccinationsserien, till egen kostnad.

Hälsningar, Nils


Publicerat: 2020-01-06 19:14

Artikeln har visats: 1262 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

utveckling  handledning  skola  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se