Elevhälsan - CBD och CBD-olja. Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

CBD och CBD-olja.

Fråga:

Det pratas mycket om CBD och CBD-olja. Vad är det egentligen? Gör det någon nytta?


Svar:

CBD-olja kan betyda lite vad som helst. Om det är utvunnet ur vanlig cannabis innehåller det både det rusgivande ämnet THC och det icke rusgivande cannabidiol, CBD. Bägge ämnena har vissa, men svaga medicinska egenskaper. THC är narkotikaklassat och förbjudet att sälja och använda i Sverige (och i e flesta andra länder). CBD är inte narkotikaklassat men regleras enligt läkemedelslagen och får inte heller säljas för intag oralt (genom munnen). Den måste i så fall först godkännas som läkemedel och någon sådan substans finns inte på den svenska marknaden.1

Det finns visserligen ett godkänt läkemedel Epidiolex vars aktiva ingrediens är CBD. Det kan skrivas ut av läkare som sk. licenspreparat till barn med vissa svåra former av epilepsi.

Finns det då någon medicinsk nytta med CBD? Hittills har läkemedelsforskarna inte hittat mycket. Enligt en studie skulle CBD kunna minska ångest om det tas i hög dos.2 I några andra studier, alla med få deltagare eller bara som fallrapporter, kan man framför allt utläsa att CBD inte har allvarliga biverkningar efter kortare tids användning. CBD har också en viss effekt mot psykotiska symptom i ett par studier medan den saknar effekt mot schizofreni.3

Det dyker ibland upp hampafröolja på nätet och även i någon butik Hampa är en cannabisväxt som innehåller mindre än 0,2 procent THC. Den kan godkännas för odling av Jordbruksverket. Högsta domstolen har emellertid dömt att det godkännandet inte gäller för beredningar av växten, vilket gör att produkten inte är tillåten. 

Angående CBD rusgivande effekt kom det 2018 en studie som har letts av den välrenommerade cannabisforsaren Nadia Solowij vid University of Wollongong i Australien. Hennes forskarlag har låtit 36 försökspersoner inhalera olika blandningar med THC, CBD och placebo i en vaporizer. Därefter har de fått bedöma berusningsgraden. Resultaten blev att låg dos av CBD ökade berusningen av THC, detta var särskilt tydligt bland icke vanerökare. Hög dos CBD dämpade berusningen av THC. Enbart CBD gav också en viss berusning när den jämfördes med placebo.5

CBD kan vara riskabel även på andra sätt. Ett forskarlag från Italien och Österrike har i en laboratoriestudie undersökt hur CBD och cannabidivarin, som också ingår i cannabisplantan, påverkar mänskliga celler. Man fann att båda substanserna i låga doser kan skada arvsmassan DNA. Försöket visade också att CBD och cannabidivarin kan påverka kromosomerna och vara cancerframkallande, vilket också har visats tidigare i råttförsök. 

Kort sagt vet man alldeles för lite om CBD. Varken om dess nytta eller skada. Särskilt saknas kunskaper om effekterna på lång sikt. När det gäller CBD-olja är den i stort sett bara tillåten i Sverige om den varken innehåller THC eller CBD. Om så är fallet är den antagligen ofarlig, men gör heller ingen nytta.   


Läkemedelsverket. https://lakemedelsverket.se/OVRIGA-SIDOR/Vanliga-fragor-om-CBD/
2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21307846
3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16401651?dopt=Abstract
4 Läkemedelsverket. https://lakemedelsverket.se/OVRIGA-SIDOR/Vanliga-fragor-om-CBD/ 
5 Solowij, N. et al (2019) A randomised controlled trial of vaporised Δ9-tetrahydrocannabinol and cannabidiol alone and in combination in frequent and infrequent cannabis users: acute intoxication effects. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience. February 2019, Volume 269, Issue 1, pp 17–35
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=A+randomised+controlled+trial+of+vaporised+%CE%949-
tetrahydrocannabinol+and+cannabidiol+alone+and+in+combination+in+frequent+and+infrequent+cannabis+users%3A+acute+intoxication+effects

6 Russo, C et al (2018). Low doses of widely consumed cannabinoids (cannabidiol
and cannabidvarin) cåuse DNA damage and chromosomal aberrations in human-
derived cells. Arch Toxicol Oct. 19. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30341733


Publicerat: 2020-02-17 09:00

Artikeln har visats: 1245 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

utveckling  handledning  skola  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se