Elevhälsan - Man kan inte dö av cannabis, eller hur? Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Man kan inte dö av cannabis, eller hur?

Fråga:

Man kan inte dö av cannabis, eller hur?


Svar:

Det är i alla fall i stort sett sant att man inte kan dö av en cannabisöverdos. Överdoser är dock långt ifrån det enda dödssättet av narkotika. Många slags droger som bevisligen tar livet av folk är inte akut giftiga. Ingen dör av tobaksöverdoser, men tusentals och åter tusentals cigarettrökare dör ändå i förtid. Bensodiazepiner och Subutex (buprenorfin) anses inte heller vara möjliga att överdosera. Fast i kombination med andra droger kan de vara livsfarliga.
Alkoholförgiftning till döds förekommer förstås, cirka 200 fall per år i Sverige, men är relativt sällsynt med tanke på alla 5000 alkoholrelaterade dödsfall. Överdoser av amfetamin och kokain är också ovanliga. I Sverige är kokaindöd över huvud taget sällsynt, medan de amfetaminmissbrukare som dör i huvudsak avlider av trafikolyckor, våld och sena kroppsliga komplikationer. Man ska också notera att i majoriteten av narkotikarelaterade dödsfall handlar det om en kombination av flera droger.
Rättsmedicinska data över de 414 dödsfall med förekomst av narkotika i Sverige under 2008 visar följande fördelning av drogerna: heroin 144, amfetamin 128, kokain 15, övriga droger 38 samt THC, alltså cannabis, 89. För cannabis del innebär det att ingen annan narkotika fanns i kroppen i de 89 dödsfallen. Dock fanns ofta alkohol. För heroin kan man utgå från att det rör sig om en överdos. Så är det inte för den som dött med THC i kroppen. För den gruppen är orsakssambandet med dödsfallet över huvud taget mer osäkert. Det är ändå en starkare ökning för cannabisdödsfallen än för de andra drogerna. Eftersom medelåldern för de som dött med cannabis i blodet är lägre än för annan narkotika stärks misstanken att det finns något slags samband.
Det kan fortfarande vara ett riktigt påstående att cannabis aldrig kan överdoseras. Lika sant är att många dör på grund av denna drog. Tidigare studier visar att det kan handla om trafikolyckor eller förvirringstillstånd under psykoser som lett till impulsiva självmord Cannabis kan eventuellt också leda till dödsfall i hjärtinfarkter, cancer och stroke.


Publicerat: 2011-01-25 20:14

Artikeln har visats: 10455 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

samverkan  elevhälsa  sekretess  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se