Elevhälsan - Sekretessexpert: Staffan Olsson Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Sekretessexpert: Staffan Olsson

Staffan Olsson är en efterfrågad föreläsare om tystnadsplikt, anmälningsplikt och frågor om samverkan och ansvar i förskola, skola, socialtjänst och sjukvård. I snart 35 år har han föreläst och utbildat all slags personal.

Staffan Olsson är född 1945, uppvuxen i Östersund och sedan 1973 bosatt i Södertälje. Efter studentexamen 1966 i Östersund och akademisk examen i Umeå 1971, utbildade han sig till gymnasielärare. Mellan 1980 och 2002 var han lärarutbildare vid Lärarhögskolan i Stockholm. Numera  driver han föreläsnings- och författarverksamhet i en egen enskild firma, "F: a Staffan Olsson Utbildning och Sekretess". Kontakta honom gärna vid behov av fortbildning på staffanolsson45@gmail.com

Böcker

Staffan är även författare till flera böcker. Den senaste,"Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola", utkom i ny upplaga  2017. Boken "Personlig assistans i LSS- sekretess, rapporterings- och anmälningsplikt" utkom 2011.

Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola

En ny upplaga utkommer i juni 2019.  Läs mer i pdf broschyr om boken och beställ

Tystnadsplikt och sekrtess är inte enkelt.   Vad får jag säga och lämna ut? Vad säger lagarna och när styr etik och moral?  Författaren klargör dessa frågor bl.a. utifrån JO-uttalanden och domar samt många konkreta exempel i övrigt. Ett skolinriktat kapitel om GDPR har infogats i den nya upplagan. Diskussionsfrågor finns för varje kapitel.  Läs mer och köp på Adlibris

Personlig assistans i LSS: sekretess, rapportering och anmälningsplikt

Denna bok behandlar frågor om tystnadsplikt/sekretess och tre olika rapporterings- och anmälningsplikter i LSS-verksamheten, både i allmän och enskild regi. Även andra ansvarsfrågor tas upp. Lagarna och deras tillämpning klargörs med många diskussionsfrågor och praktiska exempel, som gör texten konkret och lätt att förstå.

Läs mer och köp på Adlibris

Skolledaren i fokus

Rektors uppdrag är mångfasetterat, komplext och utmanande. I en snabbt föränderlig och globaliserad värld behöver skolledare hantera styrsystem med stundtals motsägelsefulla värden. Kraven på öppenhet ökar också utåt mot samhället och inåt mot den egna organisationen. Den här boken (antologi) erbjuder kunskap som hjälper ledare att orientera sig själv och medarbetarna i skolan och är ett stöd för det praktiska arbetet i vardagen. Staffan Olsson medverkar i boken med ett kapitel om offentlighet och sekretess.

Läs mer och köp på Adlibris

Staffan Olsson-Kurser och föreläsningar

Staffan Olssons föreläsningar  under våren 2019 är genomförda. Höstens program  kommer att presenteras senare.

Staffan har även skrivit en artikel följande skrift:

Gothias bok Elevhälsa nr 2/2013, Tema Etiska frågor i vardagen (PDF)

Läs mer om Gothias produkter på: https://www.gothiafortbildning.se/omraden/elevhalsa

Debattartikel i Lärarnas Tidning maj 2017 

http://lararnastidning.se/ge-forskolebarnen-mer-an-sarskilt-stod-light/
Senaste besvarade frågorna

Offentlighet- vad gäller för en journalist?

Verksamhetschef - generell tillgång till skolhälsovårdsjournal?

Dokumentation vid orosanmälan

Måste jag polisanmäla brott om myndig elev dagligen använder cannabis

Vem kan inhämta ett samtycke?

Kan jag undanhålla anledningen till elevens dåliga mående när jag pratar med föräldrarna?

Observationer i klassrum- vilka regler gäller?

OSL 25 kap 13 a §- behöver ett samtycke först sökas?

Får skolsköterska vara sekreterare på EHT-möten?

Finns det hinder att lämna ut klasslistor med namn, adress och telnr?

Alla frågor och svar
Du måste logga in för att kunna fylla i formuläret. Är du ej registrerad redan kan du registrera dig här.
annonser

Föreläsare

Ämnen

självförtroende  särskilt stöd  självkänsla  
Hitta fler föreläsare här