Elevhälsan - Sekretessexpert: Staffan Olsson Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Sekretessexpert: Staffan Olsson

Staffan Olsson är en efterfrågad föreläsare om tystnadsplikt, anmälningsplikt och frågor om samverkan och ansvar i förskola, skola, socialtjänst och sjukvård. I snart 30 år har han föreläst och utbildat all slags personal.

Staffan Olsson är född 1945, uppvuxen i Östersund och sedan 1973 bosatt i Södertälje. Efter studentexamen 1966 i Östersund och akademisk examen i Umeå 1971, utbildade han sig till ämneslärare på gymnasiet. Mellan 1980 och 2002 var han lärarutbildare vid Lärarhögskolan i Stockholm. Numera  driver han föreläsnings- och författarverksamhet i en egen enskild firma, "F: a Staffan Olsson Utbildning och Sekretess". Kontakta honom gärna vid behov av fortbildning på staffanolsson45@gmail.com

Böcker

Staffan är även författare till flera böcker. Den senaste,"Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola", utkom i ny upplaga  2017. Boken "Personlig assistans i LSS- sekretess, rapporterings- och anmälningsplikt" utkom 2011 på Studentlitteraturs Förlag.

Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola

Sekretessfrågor upplevs ofta som svåra att hantera i förskolan och skolan.  Vad får personalen säga och lämna ut? När handlar det om juridiska ställningstaganden och vad kan sägas på etisk grund? I Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola klargör författaren dessa och andra frågor utifrån rättspraxis och ger många konkreta exempel. Diskussionsfrågor finns för varje kapitel.

Läs mer och köp på Adlibris

Personlig assistans i LSS: sekretess, rapportering och anmälningsplikt

Denna bok behandlar frågor om tystnadsplikt/sekretess och tre olika rapporterings- och anmälningsplikter i LSS-verksamheten, både i allmän och enskild regi. Även andra ansvarsfrågor tas upp. Lagarna och deras tillämpning klargörs med många diskussionsfrågor och praktiska exempel, som gör texten konkret och lätt att förstå.

Läs mer och köp på Adlibris

Skolledaren i fokus

Rektors uppdrag är mångfasetterat, komplext och utmanande. I en snabbt föränderlig och globaliserad värld behöver skolledare hantera styrsystem med stundtals motsägelsefulla värden. Kraven på öppenhet ökar också utåt mot samhället och inåt mot den egna organisationen. Den här boken (antologi) erbjuder kunskap som hjälper ledare att orientera sig själv och medarbetarna i skolan och är ett stöd för det praktiska arbetet i vardagen. Staffan Olsson medverkar i boken med ett kapitel om offentlighet och sekretess.

Läs mer och köp på Adlibris

Staffan Olsson-Kurser och föreläsningar

Kvällsföreläsningar för Staffan Olsson, hösten 2018. För anmälan, se http://www.fortbildning.se/kalendarium

Sekretess och tystnadsplikt:
Luleå On 17 okt
Malmö Må 12 nov
Karlstad To 15 nov
Stockholm Ti 4 dec
Borlänge On 5 dec

Om ett barn far illa:
Umeå To 18 okt
Kalmar Ti 6 nov
Jönköping On 7 nov
Örebro To 8 nov
Göteborg On 14 nov
Uppsala Må 19 nov
Stockholm Ti 20 nov

Ansvarsfrågor:
Gävle Ti 9 okt
Helsingborg Må 5 nov
Sundsvall To 29 nov
Kristianstad Ti 13 nov

Staffan har även skrivit en artikel följande skrift:

Gothias bok Elevhälsa nr 2/2013, Tema Etiska frågor i vardagen (PDF)

Läs mer om Gothias produkter på: https://www.gothiafortbildning.se/omraden/elevhalsa

Debattartikel i Lärarnas Tidning maj 2017 

http://lararnastidning.se/ge-forskolebarnen-mer-an-sarskilt-stod-light/
Senaste besvarade frågorna

Vilken rätt har vårdnadshavare till insyn när det gäller kränkning på gymnasiet?

Konflikthantering- elev under 12 år - får kurator prata och utreda utan vårdnadshavarnas samtycke?

Dokumentation av elevärende

Luciafotografering i skolan/i kyrkan

Ska slutarkiverad journal menprövas av sköterska när den begärs ut av t.ex. ett försäkringbolag?

Lämna ut skolkatalog till närliggande butik?

Sexuellt övergrepp -ska kurator kontakta hemmet?

Mamma utan vårdnad - kan sonen ge sitt medgivande att bryta sekretessen gentemot modern?

Rektor skickar personal till skolans kurator- lämpligt och hur ser sekretessen ut?

Dokumentera i professions- och/eller elevakten

Alla frågor och svar
Du måste logga in för att kunna fylla i formuläret. Är du ej registrerad redan kan du registrera dig här.
annonser

Föreläsare

Ämnen

Psykologisk motståndskraft  Psykisk hälsa  
Hitta fler föreläsare här