Elevhälsan - 17 åring som frivilligt vill drogtestas- måste föräldrar informeras? Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Staffan Olsson svarar

17 åring som frivilligt vill drogtestas- måste föräldrar informeras?

Fråga:

Hej!
Vad säger lagen om att drogtesta en 17- årig tjej som frivilligt kommer och vill lämna ett drogtest. Måste vårdnadshavare informeras om detta innan hon kan lämna ett test?


Svar:

Hej Fredrik,
Frågan om huruvida elever i gymnasiet får drogtestas ens med ett samtycke från eleven själv har varit föremål för uttalanden de senaste åren från både Statens Skolinspektion och Justitieombudsmannen (JO). Huvudinvändningen mot test har varit om ett samtycke verkligen kan vara frivilligt. JO accepterar dock, till skillnad från Skolinspektionen, sådana drogtester och anser att de kan genomföras om ett elevsamtycke givits och vissa andra förutsättningar är uppfyllda. Se länken efter mitt svar där JO-svaret den 26 april i år (dnr 479-2010) finns i sin helhet.

Om ett gymnasium gör drogtester så är det mycket rimligt att vårdnadshavare får kännedom om detta. Då har de föräldrar som vill lämna synpunkter en möjlighet att göra det. Visserligen är en 17- årig elev så mogen och i en ålder att hon/han själv kan avgöra om ett drogtest ska få tas. Ändå är det med tanke på det kroppsliga ingrepp ett drogtest innebär rimligt att hemmet informeras.

Staffan
Fråga om genomförande av slumpvisa drogtester av elever vid ett gymnasium strider mot bestämmelsen i 2 kap. 6 § regeringsformen (RF) om skydd mot påtvingat kroppsligt ingrepp

Beslutsdatum: 2010-04-26 Diarienummer: 479-2010

 


Publicerat: 2010-10-20 20:09

Artikeln har visats: 3757 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

frisk och riskfaktorer  sexuella övergrepp  utanförskap  
Hitta fler föreläsare här