Elevhälsan - Ett vaccinationstillstånd för hela skoltiden - kan man göra så?

 Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Staffan Olsson svarar

Ett vaccinationstillstånd för hela skoltiden - kan man göra så?

Fråga:

Hej!
Jag undrar om det är juridiskt möjligt att inom skolhälsovården använda ett formulär för ifyllande av vaccinationstillstånd från vårdnadshavare som gäller elvens hela skoltid. Det skulle kunna gå till så att man på hälsobesöket i F klass informerar om vilka vaccinationer som erbjuds under elevens skoltid och att båda vårdnadshavare skriver på att de godkänner vaccinationer under hela skoltiden samt att det ligger på vårdnadshavares ansvar att höra av sig till skolhälsovården om elevens hälsotillstånd förändras.
Som det är nu så läggs enormt mycket arbetstid ner på att få in tillstånd och hittills har det ju varit 2 vaccinationer under skoltiden. Nu kommer det ju i och med det nya vaccinationsprogrammet bli 5-6 vaccinationer!

MVH
Josephine


Svar:

Hej Josephine,
Just nu har Justitieombudsmannen (JO) en anmälan från mig om en eller båda vårdnadshavarnas samtycke behövs vid svininfluensevaccination av barn. Det gäller även om huruvida ett barn en bit upp i tonåren själv kan bestämma om sin egen vaccination. Jag räknar med att JO uttalar sig senare i år.

Därför blir mitt svar nu endast en bedömning av rättsläget "mellan tummen och pekfingret". En utgångspunkt vid samtycke är att det måste vara informerat, d.v.s. den/de som samtycker måste noga känna till vad samtycket gäller. Ska ett samtycke för 5-6 vaccineringar inhämtas för ett program som pågår i många år så måste vårdnadshavarna alltså informeras om vilka slags vaccinationer det gäller och när de ligger i tiden. De måste också få en kopia på den blankett de fyller i. Skulle avvikelser ske med andra slags vaccinationer än planerat måste kontakt då tas med hemmet. Från 15-16-årsåldern bedömer jag att ett barn själv kan avgöra om hon/han vill vaccineras. Jag är medveten om att olika skolmyndigheter söker olika lösningar för att underlätta administrationen i samband med vaccineringar. Att exakt fastställa gränsen för vad en skolmyndighet får göra därvidlag är inte lätt. Där kan det kommande JO-uttalandet vara av stort värde. Det kommer att publiceras här på Elevhälsan.

Läs Staffans JO-anmälan angående svininfluensavaccinationerna

Hälsningar från Staffan

 


Publicerat: 2010-09-15 18:36
Artikeln har visats: 2793 gånger
annonser