Elevhälsan - Kamratstödjare på EVT?

 Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Staffan Olsson svarar

Kamratstödjare på EVT?

Fråga:

Hej!
På vår skola har vi en kvinna som jobbar på ett mycket bra och framgångsrikt sätt som/med kamratstödjare. Eftersom hon är oerhört framgångsrik i sitt sätt att jobba och nå vissa elever skulle vi vilja ha med henne på vissa av våra EVT-möten där vi ser att behovet finns. Vad säger lagen om detta är det ur sekretesssynpunkt möjligt?
MVH
R-M, Skolsköterska


Svar:

Hej R-M!

Jag förutsätter att kamratstödjaren redan idag verkar inom skolan, antingen genom att vara anställd där eller via ett uppdrag av annat slag, oavlönat eller avlönat.

Kamratstödjaren har i dessa fall tystnadsplikt och omfattas av samma bestämmelser som t.ex. en lärare, enligt Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 23:2. Skulle ni bedöma att kamratstödjaren behövs i olika elevvårdande sammanhang (vid EVK, EVT, klasskonferenser eller elevhälsomöten) är det fullt möjligt för henne att delta där för att ge eller ta iformation. Till EVK är det rektor som kallar, till EVT kan gruppen eller rektor bjuda in de som anses vara viktiga då en viss elev diskuteras. Varje deltagare vid mötet har sin egen tystnadsplikt och jag hoppas att kamratstödjaren är medveten om sin tystnadsplikt. Kanske har hon också undertecknat en sekretessförbindelse som klargör reglerna.

Vid EVT och i elevhälsoteamet har du som skolsköterska en särskilt stark tystnadsplikt genom att skolhälsovården är en självständig verksamhetsgren i skolan. Det bör du noga tänka på då du informerar andra; ett samtycke behövs som huvudregel. Men för övriga deltagare är det mer fritt att röja uppgifter, för varandra och även för dig.

Staffan

 


Publicerat: 2009-10-12 17:30
Artikeln har visats: 2761 gånger
annonser