Elevhälsan - Kan Skolinspektionen begära ut journalhandling

 Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Staffan Olsson svarar

Kan Skolinspektionen begära ut journalhandling

Fråga:

Kan Skolinspektionen begära att få ut journalhandling från elevhälsans medicinska insats då förälder anmält skola?
Mvh A/skolsköterska


Svar:

Hej A,

Statens skolinspektion är en tillsynsmyndighet över förskola och skola. Varje sådan myndighet har rätt till all information den behöver och som efterfrågas. En skola har dessutom möjlighet att, utan att en viss handling efterfrågas, ändå skicka den eller delar av den, t.ex. vid klagomål i ett kränkningsärende. Sekretess gäller dessutom vid tillsynsmyndigheten för de handlingar som inkommer dit, inte lika stark dock som för elevhälsans medicinska insatser vid en skola. Bestämmelsen finns i OSL 23:7.

Som sköterska står du främst under tillsyn av Inspektionen  för vård och omsorg när det gäller de medicinska delarna  av din verksamhet. Även den myndigheten kan alltså begära att få ta del av en patientjournal i samband med en tillsyn eller ett klagomål. Sannolikt är det vanligare att granskning sker av IVO än av Skolinspektionen men båda möjligheterna finns.

Hälsningar från Staffan


Publicerat: 2014-12-07 17:42
Artikeln har visats: 2991 gånger
annonser