Elevhälsan - Kränkande behandling- lämna ut namn på inblandad elev?

 Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Staffan Olsson svarar

Kränkande behandling- lämna ut namn på inblandad elev?

Fråga:

I ett ärende utifrån kränkande behandling vill vårdnadshavaren till den utsatta eleven få ut dokumentationen i ärendet. Där står ju namn även på andra inblandade elever o min fråga är om man kan lämna ut det skriftligt då. Ska man ex stryka över andra namn o sedan ge ut det eller be vh läsa dokumenten på plats. Tacksam för svar.
Kurator MSvar:

Hej M
I ett ärende om kränkande behandling är vårdnadshavarna till den elev som utsätts för kränkningen part i ett ärende som gäller myndighetsutövning. Det innebär full rätt att ta del av alla uppgifter i ärendet innan beslutet fattas. Sekretessen faller gentemot en part, vilket innebär att vårdnadshavarna har rätt att ta del av namn på de elever som kränkt och innehållet i övrigt i det ärende det gäller.

Men skulle disciplinära åtgärder övervägas gentemot en kränkande elev utifrån vad som har framkommit i utredningen är även dennes vårdnadshavare part och har då samma rätt till full insyn i ärendet. Just ett sådant fall som har prövats i domstol beskriver jag i min bok "Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola", senaste upplaga, på sidan 62.

Hälsningar från Staffan


Publicerat: 2012-09-19 00:00
Artikeln har visats: 4903 gånger
annonser