Elevhälsan - Måste båda föräldrarnas tillstånd inhämtas vid vaccination av elev?

 Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Staffan Olsson svarar

Måste båda föräldrarnas tillstånd inhämtas vid vaccination av elev?

Fråga:

Hej!
Vi undrar vad som gäller juridiskt. Måste man alltid inhämta båda föräldrarnas tillstånd, genom att få påskrift från båda, när man ska vaccinera elever? Vi har hittills nöjt oss med underskrift från en förälder, men undrar om det räcker. Finns det någon lag som reglerar detta?
BT och MN


Svar:

Ja, som huvudregel behövs båda vårdnadshavarnas samtycke vid vaccination av barn. Socialstyrelsen har utarbetat ett förslag till en sådan blankett där vårdnadshavares samtycke inhämtas viLäs Jo-beslut d vaccination (se länk nedan). Intressant är att SoS anser att en vårdnadshavare kan underteckna för båda vårdnadshavarnas räkning, d.v.s. gå i god för att den andre vårdnadshavaren ställer sig positiv (eller negativ) till vaccinering. Sannolikt väljer man denna lösning för att undvika administrativa komplikationer när vårdnadshavare bor på olika håll och det därför kan vara trassligt att inhämta två samtycken. Men enligt min uppfattning är denna lösning juridiskt tveksam. I blanketten sägs inget om huruvida samtycke från vårdnadshavarna behöver inhämtas för barn i alla åldrar. Min bedömning är att barn på gymnasiet själva skulle kunna samtycka utifrån egen ålder och mognad. Då behövs inget samtycke från någon vårdnadshavare.
Staffan

Från Socialstyrelsen finns "Information och erbjudande om vaccination mot den nya influensan" Word dokument.

Länk till Socialstyrelsen och en blankett för medgivande som finns för svininfluensan

 

Tillägg till frågan den 12 december 2009. Efter att vi har publicerat svaret så har Staffan gått vidare med frågan till JO.

JO har nu beslutat sig för att utreda hans anmälan mot SoS och deras vaccinationsblankett med samtycke från en vårdnadshavare, som ska gå i god för den andre. Ett uttalande dröjer alltid länge, men kanske kan det komma någon gång nästa höst.
 

Ytterligare ett tillägg den 23 februari 2011: Jo beslutet kom 18 februari 2011 Läs JO-beslut  

 

 

 


Publicerat: 2009-11-23 19:13
Artikeln har visats: 5889 gånger
annonser