Elevhälsan - Medgivande att sekretesskyddade uppgifter får lämnas ut

 Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Staffan Olsson svarar

Medgivande att sekretesskyddade uppgifter får lämnas ut

Fråga:

Inom vården i vår kommun finns en blankett där den enskilde
medger att sekretesskyddade uppgifter får lämnas ut till andra
avdelningar. Är det för det första "möjligt" och för det andra något
som är tillämpbart inom skolan?


Svar:

Det är alltid möjligt för den enskilde patienten att genom ett samtycke godkänna att annars sekretesskyddade uppgifter röjs för andra personer eller myndigheter, som annars inte skulle ha rätt att få ta del av uppgifterna.

I SekrL 14:4, st.1 anges just detta; att sekretessen kan efterges. Om patienten är ung kan det vara vårdnadshavaren som i patientens ställe ger samtycket. Samma bestämmelse är naturligtvis tillämplig även i skolan. Och det är mycket vanligt att skolhälsovårdens personal efterfrågar ett samtycke, när de förstår att ett samtycke kan vara av värde, för patienten men även för annan personal i skolan.

StaffanPublicerat: 2009-03-05 11:49
Artikeln har visats: 2469 gånger
annonser