Elevhälsan - Medgivande vaccination- nyanländ elev - medgivande endast från eleven?

 Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Staffan Olsson svarar

Medgivande vaccination- nyanländ elev - medgivande endast från eleven?

Fråga:

Hej, Staffan!
Jag har hand om ett antal, relativt nyanlända invandrarelever och i ett flertal fall blir det fråga om kompletterande vaccinationer, som vi erbjuder från skolhälsovården. Jag undrar hur man kan resonera när det gäller medgivande för vaccination då många är ensamkommande barn/ungdomar. Kan man acceptera ett medgivande från eleven själv (om man förvissat sig om att han/hon förstår innebörden) eller krävs vårdnadshavares tillstånd? Då jag arbetar på gymnasiet är det ju frågan om näst intill vuxna individer. Det bör tilläggas att det ofta är mycket svårt att få tag i vårdnadshavare även i fall där elev inte är ensamkommande.
Min fråga är densamma vad gäller tillåtelse att rekvirera tidigare journal från ev. tidigare skola eller t.ex. vårdcentral.
Med vänlig hälsning, Maria RosenSvar:

Hej Maria,
Du skriver att dessa elever är näst intill vuxna och går i gymnasiet. Jag uppfattar det så att de är från åldrarna 16 år och uppåt. Min bedömning är då att ungdomarna själva har möjlighet att ge ett informerat samtycke till vaccinationen. Som du skriver måste de upplysas om vad vaccinationen innebär och vilka eventuella risker/biverkningar som kan finnas. Dessa ungdomar kan även samtycka till att du rekvirerar deras journaler från andra myndigheter.

Jag kan tillägga att jag förväntar mig ett svar nu i februari 2011 på den JO-anmälan jag gjorde mot Socialstyrelsen (SoS) i november 2009. Jag var kritisk till den vaccinationsblankett som SoS lagt ut på nätet och som innebar a) att en vårdnadshavare skulle gå i god även för den andre vårdnadshavarens samtycke om vaccination och b) att ett vårdnadshavarsamtycke fordrades för alla barn upp till 18 år. Min bedömning är dock att SoS har backat i sin uppfattning i den senare delen så att ett barn i övre tonåren, i takt med stigande ålder och mognad, självständigt bedöms kunna ta ställning till vaccination. Detta framgår av SoS yttrande till JO i anmälningsärendet. Jag återkommer med JO-beslutet till Elevhälsan.se när det, enligt planerna, kommer nu i februari.

Staffan

 

 


Publicerat: 2011-01-20 21:30
Artikeln har visats: 3820 gånger
annonser