Elevhälsan - Nya Skollagen och Elevhälsan

 Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Staffan Olsson svarar

Nya Skollagen och Elevhälsan

Fråga:

I nya skollagen framkommer det att det är skärpta krav på skolans elevhälsa (skolhälsovården). Vilka förväntningar/krav är det som gäller och var kan jag hitta information om detta?
Britt-Mari, skolkurator.


Svar:

Hej Britt-Mari,
Elevhälsan finns nu till sist omnämnd i skollagen i fyra små paragrafer (25-28) i kap. 2. Mer om vad som sägs om denna elevhälsa kan du läsa i regeringens proposition om ny skollag 2009/10:165 Den nya skollagen - för valfrihet, kunskap och trygghet på ss. 274-278. Propositionen plockar du lätt ned via regeringens hemsida under "Publikationer".

Eftersom elevhälsan kommer att svara för mycket av den dokumentation som gäller elevers stöd samt arbetet med ÅP är även de stärkta kraven på dokumentation viktiga att läsa om. Om särskilt stöd till elever kan du i propositionen hitta mer på ss. 285-291. Kraven på dokumentation finns omnämnt på spridda håll i propositionen. Jag kan tillägga att jag genomför utbildningar om "Dokumentation och sekretess i elevhälsan" för några av Region- och Kommunförbunden i landet. Ska den 21 januari 2011 leda en sådan heldag i Stockholm i regi av Regionförbundet Gävleborg.

Staffan

Länk till Regeringskansliets webbplats där du kan läsa mer eller hämta Skollagen  

 I kalendern finns mer detaljerad information om utbildningen den 21 januari 2011 


Publicerat: 2010-11-10 11:58
Artikeln har visats: 5473 gånger
annonser