Elevhälsan - Räcker det med att en förälder undertecknar? Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Staffan Olsson svarar

Räcker det med att en förälder undertecknar?

Fråga:

Räcker det med att en förälder undertecknar ett formulär där frågan gäller att få tillstånd till att få vaccinera en elev?


Svar:

Att vaccinera sitt barn är ett erbjudande, något tvång finns inte. När barnet kommer upp i tonåren kan barnet många gånger själv ta ställning till om huruvida hon/han ska vaccineras.


När barnet är yngre är det vårdnadshavarna som gemensamt bestämmer över sitt barn. Skulle en vårdnadshavare samtycka och den andra motsätta sig vaccination för ett yngre barn är det min uppfattning att vaccination inte ska ges. Då bör sjukvårdspersonalen kontakta den andra vårdnadshavaren för att efterfråga orsaker till att denne motsätter sig en vaccination. Skulle det då framkomma omständigheter som gör att det finns en "grundad misstanke" om att socialnämnden kan behöva utreda barnets situation så ska en orosanmälan göras dit.

Det har på senare tid föreslagits att den ene vårdnadshavarens rätt i vissa fall ska kunna stärkas så att beslut inte alltid ska behöva tas av eniga vårdnadshavare. Något beslut om detta är, så vitt jag vet, ännu inte taget. JO har uttalat sig om båda vårdnadshavarnas gemensamma ansvar i viktiga angelägenheter, t.ex. då ett barn byter skola och bostadsort. Dessa beslut finner man lätt via Justitieombudsmannens hemsida under JO-beslut och vidare under Utbildnings- och kultursektorn. Se t.ex. beslut 3180-2002 och 372-2001. dessa beslut kan ge viss vägledning även i fråga om vaccination. 

 

Ett litet förtydligande från Staffan; Ska båda föräldrarna skiva på?

Vaccinationsfrågan handlade ju om det räckte med en underskrift och mitt svar är, fastän
långt, att det inte gör det men att det ibland räcker med den unges
eget godkännande. Jag har ju också komplicerat frågan genom att påpeka
att en ovilja eller en strid mellan vårdnadshavare att bvaccinera
ibland kan föranleda sådan oro att en anmälan till soc ska göras.

 


Publicerat: 2008-02-16 22:01

Artikeln har visats: 3202 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

åtgärder  Narkotikaprevention  drogpolicy  
Hitta fler föreläsare här