Elevhälsan - Rektors sekretess vid elevstödjande verksamhet

 Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Staffan Olsson svarar

Rektors sekretess vid elevstödjande verksamhet

Fråga:

Hej!
Jag undrar över vilken sekretess som rektorn har att förhålla sig till? I de fall rektorn arbetar med ett ärende inom ramen för den särskilt elevstödjande verksamheten i övrigt så förstår jag att uppgifterna omfattas av sekretessen i 23 kap. 2 § andra stycket OSL.

Däremot undrar jag över vilken sekretess som rektor har att iaktta då han/hon får kännedom om vissa uppgifter som finns hos exempelvis psykolog eller specialpedagog?

Då ett ärende om särskilt stöd startas får ju i allmänhet rektor en mängd uppgifter från olika delar av elevhälsan. Omfattas uppgifterna då av det svagare skyddet i andra stycket så fort de så att säga "överlämnas" till rektor eller omfattas de fortfarande av det starkare skyddet i första stycket trots överlämningen av information?Svar:
Hej T
Som du helt riktigt nämner är huvudbestämmelsen för rektor OSL 23:2, st. 2. När rektor får del av uppgifter av känsligt slag via elevhälsans personal innebär detta inte att rektor får den strängare sekretess/tystnadsplikt som dessa befattningshavare har utan behåller sin egen. Men skyddet för dessa känsliga uppgifter garanteras även hos rektor, trots de svagare bestämmelser som hon/han har. I och med att uppgifterna kommer från elevhälsan ska rektor förstå att de förtjänar ett gott skydd.
 
Skulle någon, t.ex. en rektor, vara chef för elevhälsan kommer chefen i den rollen att omfattas av samtliga de bestämmelser om tystnadsplikt/sekretess som den underställda personalen har. Men en sådan chef ska förstås inte ha mer insyn i t.ex. psykologers eller kuratorers förhållanden än vad som är nödvändigt utifrån chefens uppdrag och arbetsuppgifter.
 
Från 1 januari 2013 kommer din fråga att få ett enkelt svar. Då får, om riksdagen så beslutar i höst, samtlig elevhälso- och annan personal i skolan, även lärare, en sträng sekretess. En skolsekretesskommitté föreslog det i höstas och så blir det säkert. Regeringen lägger sin proposition i juni och höstriksdagen beslutar sedan. Fritidshemmets pedagogiska personal behåller sin svagare sekretess men när de får insyn i ÅP gäller den starkare.
 
Hälsningar från Staffan

Publicerat: 2012-03-17 20:06
Artikeln har visats: 4257 gånger
annonser