Elevhälsan - Vägra urinprov vid drogmisstanke- stänga av elev, vad gäller? Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Staffan Olsson svarar

Vägra urinprov vid drogmisstanke- stänga av elev, vad gäller?

Fråga:

Hej!
Jag arbetar som skolkurator på en gymnasieskola. Vi håller nu på och
tittar över vår handlingsplan mot droger. Skolan kan aldrig tvinga
eleven att lämna ett urinprov. Eleven kan vägra lämna urinprov och
föräldrar kan vägra lämna tillåtelse till att vår skolhälsovård tar
detta urinprov. Anmälan till socialtjänsten men kan vi p g a vägran
tolka det som ett positivt svar och stänga av eleven enligt
gymnasieförordningen?
Hälsningar
Per


Svar:

Hej Per,
Det är som du säger- man kan inte tvinga elever att lämna ett urinprov, utan deras samtycke behövs eller vårdnadshavarens. Men det ni alltid kan göra vid misstanke om narkotikabrott, utöver en anmälan till
socialtjänsten, är en polisanmälan. Polisen har rätt att drogtesta vid brottsmisstanke, eftersom era elever är över 15 år och straffmyndiga.

En vägran att lämna urinprov är inte ett tillräckligt skäl för att stänga av en elev. Ni måste inför eller vid en avstängning göra en allsidig utredning och detta framgår av gymnasieförordningens 6 kap. 23-25 §§. En rektor får, om elevens uppförande kan antas inverka skadligt på andra elever eller det finns andra särskilda skäl,stänga av eleven från undervisningen helt eller delvis under högst två veckor av terminen och eleven kan sedan efter en noggrann utredning, förvisas från kommunens gymnasieskolor i tre terminer plus innevarande termin.

Vi har alla en i grundlag (Regeringsformen) reglerad rättighet att vägra drogtester, kroppsvisitering och andra liknande ingrepp. För att drogtest ska kunna göras fordras stöd för detta ingrepp i lag eller
förordning. För gymnasiepersonal finns ingen sådan bestämmelse. JO har uttalat sig om rätten att i skolan drogtesta barn, bl.a. efter en JO-anmälan av mig. Läs gärna mer om detta på www.
justitieombudsmannen.se under fliken JO-beslut på dnr 3273-2002.

Läs mer på www.justitieombudsmannen.se

 


Publicerat: 2008-11-25 13:41

Artikeln har visats: 9921 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

elevhälsa  sekretess  ansvarsfrågor  
Hitta fler föreläsare här