Elevhälsan - Vid distansundervisning - hur ska EMI fortsätta sitt uppdrag och hur kan hälsosamtal genomföras Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Vid distansundervisning - hur ska EMI fortsätta sitt uppdrag och hur kan hälsosamtal genomföras

Fråga:

Nu när många skolor går över till distansundervisning så kommer frågan: hur elevhälsan skall kunna fortsätta sitt uppdrag? Det är många tyckanden och tänkanden kring säkerheten runt t.ex. Google Meet. Vad gäller egentligen?
Kan man som skolsköterska hålla uppföljande samtal eller hälsosamtal över plattformen om förutsättningar finns för att sekretessen uppfylls i omgivningen?
Lena


Svar:

(Svaret uppdaterat 1 april)

Hej Lena,

nyligen har jag svarat på två frågor som handlar om en kurators möjlighet att kommunicera med elever under skolstängning, se mitt förra svar den 23 mars. Grundregeln är densamma för en sköterska eller läkare. Sekretessen måste skötas och GDPR och svensk dataskyddslag följas. Regeln är att det är den personuppgifts-ansvarige (=huvdmannen) som ska se till att ni följer datraskyddsförordningens regler. Att sekretesregler följs är snarare en kvalitetsledningsfråga men dessa båda frågor hänger nära samman.
 
EMI i skolan ska fullgöras under skolstängningstid på det sätt som huvudmannen bestämmer. Tas kontakt med elever/patienter ska detta ske på ett lagenligt sätt. Jag är osäker på om Google Meet kan garantera säkerheten på ett för hälso- och sjukvården kvalitetsmässigt sätt. Jag kommer någon av de närmaste dagarna att muntligen fråga någon av Datainspektionens jurister om detta och se om jag kan få ett svar. I så fall uppdaterar jag mitt svar nu.

Säkrast är förstås att via vanliga telefonsamtal svara på frågor från patienter eller föra hälsosamtal. Så länge detta görs utan personregistrering tillämpas inte GDPR. Skulle samtal spelas in eller textmeddelanden sparas kommer den saken i ett annat läge. Min rekommendation är att vanliga samtal förs och att det av samtalen som behöver  antecknas görs i patientjournalen. Jag är tveksam till videosamtal. Dessa omfattas, även om de inte sparas, av GDPR:s regler. 

Skulle ett patientsamtal via telefon behöva följas upp kan detta ske via nytt samtal eller, om möjligt, ett personligt möte. Hur uppföljning sker måste man ta ställning till utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet och utifrån huvudmannens  instruktioner. 

Vid ett telefonsamtal med en elev ska man förvissa sig om huruvida andra än patienten finns i rummet eller på annat sätt kan avlyssna samtalet. Att någon annan finns med, t.ex. en vårdnadshavare,  är nästan alltid rimligt då patienten är ung men i tonåren har patienten oftast ett intresse av att ensam få samtala med en skolsköterska eller skolläkare. 

Jag har skriftligen frågat Doktor24, en medicinsk nättjänst, hur man där tekniskt löser patientkontakterna på ett sätt som är lagenligt.  Jag fick idag (1/4) ett svar som dock inte var något slutligt svar. Man skriver via sin support att "GDPR-frågan är absolut viktig och vi tar den på allvar. Då vi är en vårdinrättning hoppas vi emellertid att du har förståelse för att alla våra resurser just nu arbetar för att göra vad vi kan under COVID-19 epidimin. Onlinevården har högre tryck än någonsin.Omständigheterna är exceptionella, och därför kan jag tyvärr inte garantera när vi kan erbjuda ett svar. Patienterna och vården måste komma i första hand." 

Jag kommer att följa upp frågan om patientsäkerhet och GDPR men förstår att denna fråga nu är underordnad i ett läge av nuvarande epedimi.  Har dock idag tagit kontakt med IVO för att höra ifall de har något tillsynsbeslut kopplat till detta område. Min fråga till dem lyder:

"Hej,

Via olika sjukvårdshuvudmän, t.ex. Doktor24, Mindler och KRY, erbjuds patienter numera hälso- och sjukvårdssamtal, bl.a. videosamtal, med sköterska, läkare eller psykolog.

Vid sådana kontakter måste förstås bl.a. GDPR, patientdatalag och svensk dataskyddslag iakttas.

Min fråga är om IVO under 2018-20 har fattat något beslut ifråga om patientintegritet och patientsäkerhet gällande sjukvårdshuvudman som bedriver sådana nättjänster avseende hälso- och sjukvårdssamtal.

 Önskar i så fall få veta diariebeteckningar för dessa beslut.

Hälsningar

Staffan Olsson"

Sammanfattningsvis- telefonkontakt är att föredra och används något annat medium för kontakt bör detta redovisas för den personuppgiftsansvarige och klartecken ges av denne. Har ni tillgång till ett dataskyddsombud i er organistation kan ni först höra med denne.


Hälsningar
Staffan


Publicerat: 2020-04-01 00:00

Artikeln har visats: 3076 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

konsultation  studiedagar  särskilt stöd  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se