Elevhälsan - Medicinskt ledningsansvar för psykologer Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Medicinskt ledningsansvar för psykologer

Fråga:

Jag arbetar i en kommun med fem anställda psykologer organiserade så att olika rektorer är psykologernas chefer. Psykologerna jobbar på flera skolor och har därför ytterligare andra rektorer som uppdragsgivare. Psykologerna leds inte av någon medicinskt ledningsansvarig/verksamhetschef HSL (i de delar av psykologens arbete som avser diagnostik, vård och behandling och som är att betrakta som hälso och sjukvård). Psykologernas chefer (rektorerna) kan, antar jag, inte bedömmas ha formell kompetens inom området. Hur kan man då organisera detta? Hur gör man i andra kommuner? (Jag arbetade tidigare i en kommun med flera psykologer anställda på en central enhet men inte heller där fanns någon medicinskt ledningsansvarig) Skulle den sköterska som har det ansvaret för elevhälsans medicinska del kunna fungera som ansvarig även för psykologerna eller bör personen ha specifik psykologisk kompetens?


Svar:

Mycket riktigt ska även psykologernas diagnostik, vård och behandling ledas av en ansvarig verksamhetschef enligt HSL. Om verksamhetschefen för elevhälsan inte kan ta detta ansvar pga av begränsningar i den formella kompetensen bör verksamhetschefen uppdra särskilda ledningsuppgifter till annan utförare. Jag skulle dock vilja påstå att skolsköterskan inte utgör den mest relevanta uppdragstagaren i detta avseende. Däremot skulle verksamhetschefen mycket enkelt kunna uppdra till en av psykologerna att leda patientsäkerhetsarbetet som MLA över just psykologverksamhetens diagnostik, vård och behandling. Övriga ledningsuppgifter bör verksamhetschefen kunna leda inom sitt kompetensområde.

Organiseringen av psykologerna spelar mindre roll när vi i detta sammanhang diskuterar det formella ansvaret för vårdkvalitet och patientsäkerhet. Psykologerna och sjuksköterskorna kan mycket väl vara organiserade direkt under respektive rektor och fullgöra sitt ansvar i rektorsområdet som en av skolans resurser. Men när det kommer till ansvaret för hälso- och sjukvårdsinsatserna ska en (eller flera) verksamhetschef utses som bär ansvaret för den faktiska vårdkvaliteten och patientsäkerheten. Detta kan inte rektorerna formellt göra först när de faktiskt utses till verksamhetschefer enligt HSL.

Vänligen Susanne


Publicerat: 2013-10-16 18:44

Artikeln har visats: 4840 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

åtgärdsprogram  skola  särskilt stöd  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se