Elevhälsan - Elevhälsan Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Erica- forskningsstudie söker ungdomar 15-19 år

Du har tidigare kunnat läsa om Erica-studien då vi utvärderade internetbaserad behandling för ungdomar med depression. Studien gick bra och fick goda resultat som tyder på att behandlingen var effektiv för både depression och sekundär ångest, samt att var uppskattad av ungdomarna som deltog.
Nu öppnar vi har huvudstudien , där vi provar två internetbaserade behandlingar och planerar att ta emot ännu fler ungdomar.  Läs mer

Om läraren själv får välja lärresurser för hälsofrämjande insatser

Elevhälsoteamet äger ofta frågan kring att knyta ihop hälsa och lärande på ett konkret, konstruktivt och resultatgivande sätt. För att få arbetet att sprida sig och skapa kontinuitet krävs det att få med lärarna på tåget. Men för lärare är det inte alltid så lätt att arbeta med hälsofrämjande frågor, eftersom det ibland ligger långt ifrån deras ämnen. Många gånger är man ingen expert inom området och det kan beröra känsliga frågor som psykisk ohälsa, mobbning och alkohol. Som lärare finns det behov av att känna en trygghet i sitt arbete, veta att materialet är testat och utvärderat samt följer de kursplaner hen arbetar efter.  Läs mer


Integrera sexualkunskap i skolans alla ämnen

Under 2017 gjorde Skolinspektionen en granskning kring hur skolor arbetar med sex-och samlevnadsundervisning. Resultatet var varierat. Vissa skolor arbetar aktivt, genomtänkt och kontinuerligt, medan andra skolor fokuserar endast på de biologiska aspekterna.
Ett ämne som varit obligatoriskt sedan 1955, men fortfarande har så stora brister i vårt avlånga land.  Läs mer

Till alla artiklar

Bloggar

Johan Hallberg

2019-09-13 11:00
Goda relationer, regler och konsekvenser


Specialpedagogen Mod & Metod

2019-08-26 09:45
De farliga ärendegångarna


Specialpedagogen Mod & Metod

2019-08-11 22:10
Vilka är eleverna? Kartlägg för en inkluderande skolstart!Till alla bloggar

Fråga experterna


Till alla experter

Boktips

Utvecklingspsykologi av Philip Hwang, Björn Nilsson

Utvecklingspsykologi beskriver centrala aspekter av den fysiska, kognitiva och socioemotionella utvecklingen genom hela livet: från fostertiden, spädbarnsåren, förskoleåren, tidiga skolår, ungdomsåren och till vuxen ålder. Vardagsnära exempel och många illustrationer levandegör innehållet, skapar förståelse och visar hur kunskapen kan tillämpas.  Läs mer

Att vända en klass : från oro till fokus av John Steinberg, Åsa Sourander

Att vända en klass – från oro till fokus
Boken Att vända en klass – från oro till fokus ger lärare verktyg och metoder för att åstadkomma fokus, arbetsro och engagemang i en orolig eller omotiverad klass.  Läs merTill alla boktips

Vad jobbar du som?

 
 
 
 
 
 
 


Visa resultat   Tidigare frågor

Länkar

Generation Pep (GEN-PEP)
Pontus Nohres stiftelse
Barnafrid
Konkreta verktyg i ditt arbete med de överviktiga eleverna och deras föräldrar
Tipsbanken- en resurs för lärare
Till länkregistret

Information om cookies

annonser

Föreläsare

Ämnen

utanförskap  utfrysning  sekretess  
Hitta fler föreläsare här