I samarbete med Rädda Barnen

Rädda Barnens filmer om radikalisering utifrån ett barnrättsperspektiv

31 juli, 2023

Barn och ungdomar kan möta våldsbejakande extremism på olika sätt. Det kan vara på sociala medier, i olika chattforum när de gejmar och på andra digitala plattformar. Rädda Barnen har i samband med lanseringen av vår vägledning Växa upp utan hat – att prata med barn och unga om extremism tagit fram tre filmer som lyfter hur barn och ungdomar kan groomas in i extremism, hatbudskap de möter på nätet och den senaste forskningen kring vad som gör att barn och ungdomar radikaliseras. 

Grooming är ett begrepp som vanligtvis används när man pratar om vuxna som tar kontakt med barn och ungdomar i ett sexuellt syfte. Under de senaste åren har man även börjat prata om grooming inom våldsbejakande extremism. Till exempel att vuxna personer tar kontakt med barn för att locka in dem i en extremistisk miljö. Som viktig vuxen i skola eller på fritidsaktiviteten är det bra att ha kunskap om att barn kan drabbas och att man pratar med barn och ungdomar om vilka de har kontakt med på nätet.  

Barn och ungdomar kan möta hatbudskap online när de chattar, gejmar eller tittar på videos. En trend som blivit tydlig de senaste åren är att extremistiskt material i allt större utsträckning sprids på nätet och på olika digitala plattformar. En plats vi vet att många barn befinner sig på och där det ofta finns en frånvaro av vuxna. Extremistiska budskap kan till exempel genom memes eller roliga videoklipp maskeras genom humor och det kan därför vara svårt för barn och ungdomar att förstå vad dom tar del av. Som viktig vuxen, på exempelvis skola eller i elevhälsa, är det viktigt att engagera sig, visa nyfikenhet och ställa frågor kring vad barn och unga möter på nätet. På så sätt får barn och ungdomar stöd i dessa frågor.  

I forskningen har man kunnat identifiera olika faktorer som både ökar och minskar risken för att radikaliseras in i våldsbejakande extremism. Riskfaktorer kan till exempel vara psykisk ohälsa och att inte klara av skolan. De kan i sin tur fungera som magneter som drar till sig andra riskfaktorer. Däremot kan skyddsfaktorer såsom trygga relationer inom familjen och goda skolresultat, hjälpa barn och ungdomar att få ökad motståndskraft mot radikalisering. Som viktig vuxen i barn och ungdomars närhet kan vi hjälpa till genom att stärka skyddsfaktorer hos barn och ungdomar.   

Här kan du se våra filmer om grooming, hatbudskap på nätet, och risk- och skyddsfaktorer. 

Filmerna och vägledningen kan vara ett bra verktyg att sprida till anhöriga och personal inom skolan
för att öka deras kunskaper om radikalisering från ett barnrättsperspektiv.

Vi vet att många vuxna upplever våldsbejakande extremism som en svår fråga att prata med barn och ungdomar om. Vi har sammanställt tre tips till dig som yrkesverksam inom elevhälsan eller annan viktig vuxen, när du känner oro för ett barn: 

  • Visa dig pratbar – det innebär att du som viktig vuxen visar att du är tillgänglig för att prata om svåra saker genom att fråga och vara beredd på att lyssna. Våga fråga om extremistiska budskap. Har barnet mött konspirationsteorier? Hat mot andra? Vad har barnet för tankar om det?   
  • Om barnet eller ungdomen visar intresse för extremistiska budskap, ställ frågor för att förstå, inte för att ifrågasätta. Att förstå varför barnet eller ungdomen känner som hen gör bygger förtroende. Det innebär inte att du håller med. Genom att gå in i ett nyfiket samtal kan vi också få information om vad barnet eller ungdomen kanske saknar. 
  • Vill barnet eller ungdomen inte prata med dig? Försök involvera och tipsa om andra aktörer barnet kan vända sig till så som ungdomsmottagningen eller andra tänkbara personer i den ungas nätverk (en lärare eller tränare) som hen har förtroende för.  

Om Orostelefonen om radikalisering:  

Orostelefonen om radikalisering är Rädda Barnens nationella stödtelefon i frågor som rör hat, våld och extremism. Till oss ringer anhöriga och andra viktiga vuxna när dom känner oro över att ett barn i deras närhet visar intresse för extremistiskt innehåll eller där det finns oro för radikalisering och man önskar stöd i hur man som viktig vuxen kan prata om dessa frågor. 

Vi har öppet helgfria vardagar mellan 9.00-12.00 och finns till för anhöriga, barn och unga, viktiga vuxna i exempelvis civilsamhället men även för den som själv är involverad i en miljö hen vill lämna.

Orostelefonen om radikalisering finansieras av CVE, Center mot våldsbejakande extremism, som driver en stödtelefon för yrkesverksamma.  

Vad är våldsbejakande extremism? 

Våldsbejakande extremism är ett begrepp som används för att beskriva grupper, rörelser, individer eller ideologier som är villiga till eller uppmuntrar till våld för att skapa politisk förändring i samhället. 

Vill du lära dig mer? 

Läs Rädda Barnens vägledning ”Växa upp utan hat – att samtala med barn och unga om extremism. 

Artikel skriven av Rädda Barnens medarbetare på Orostelefonen om radikalisering

I samarbete med Rädda Barnen