Elevhälsan - Artiklar, forskning, nyheter och tips

 Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Artiklar

Sommarlov

Snart har klangen av Den blomstertid klingat av och skolpersonalen går på sommarledighet då vill vi önska alla en härlig sommar från Cajsa & Solveig.  Läs mer

Ny bok om kvinnlig könsstympning

Elisabeth Ubbe har skrivit boken 'Kvinnlig könsstympning' för att öka kunskapen om kvinnlig könsstympning så att fler som utsatts eller riskerar utsättas ska få bättre hjälp. Boken ger praktisk handledning till dig som möter flickor och kvinnor som riskerar bli könsstympade eller utsatts för könsstympning. I den här intervjun svarar Elisabeth på frågor om boken och om hur problematiken kan bemötas och bekämpas på bäst sätt.  Läs mer


Stora skillnader i ungdomars matvanor

Från Livsmedelsverket 2018-05-15
Ungdomars matvanor oroar – det gäller särskilt socioekonomiskt utsatta grupper. Matvanorna riskerar att leda till ohälsa på sikt. Generellt äter de flesta ungdomar för lite frukt och grönt, för mycket rött kött och chark och för mycket godis, glass, kakor, snacks och läsk. Var femte har övervikt eller fetma. Det visar en ny nationell matvaneundersökning bland ungdomar från Livsmedelsverket.
– Resultaten visar att samhället behöver kraftsamla inom många olika områden. På lång sikt handlar det om att minska de sociala klyftorna. På kort sikt handlar det om att göra det enklare att äta bra, särskilt för familjer som har det sämst, säger Annica Sohlström, Livsmedelsverkets generaldirektör.  Läs mer

Unikt projekt bryter stigmat för barn med NPF

Två till tre elever i varje svensk skolklass har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, en NPF-diagnos, som till exempel ADHD, autism eller Aspergers syndrom. Många föräldrar och skolbarn med NPF sliter hårt för att situationen i skolan ska fungera. Friends och Hjärnfonden lanserar därför projektet Hej Hyper med syfte att skapa ett kunskapslyft kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, minska stigmatisering och skapa en bättre skolmiljö för barn med NPF-diagnoser.  Läs mer


Alla artiklar

Forskning

Fleromättat fett kopplas till minskad allergirisk

PRESSMEDDELANDE 2017-12-05
Ny forskning från Karolinska Institutet visar att höga blodnivåer av fleromättade fettsyror hos barn kan kopplas till minskad risk för astma och hösnuva vid 16 års ålder. Studien publiceras i Journal of Allergy and Clinical Immunology.  Läs mer

Barn och föräldrar mår bättre med program mot psykisk ohälsa

Förebyggande program har positiva effekter för personer som är i riskzonen för psykisk ohälsa – även för personer som ännu inte identifierats med riskfaktorer eller symptom. Detta gäller både förebyggande föräldraprogram och skolbaserade program för högstadieelever.  Läs mer


Sömnbrist förstör studierna

Var tredje elev lider av sömnrubbningar. Och sömnbrist sänker betygen. Sovmorgon kan få trötta tonåringar att prestera bättre. Men också förvärra sömnproblemen, befarar svenska sömnforskare.  Läs mer

Doktorsavhandling; Jesper Fritz, Effekten av Ökad Skolidrott på Frakturrisk, Skelett, Muskler och Skolresultat

- Våra studier visar att flickor och pojkar som hade idrott på schemat varje dag hade bättre fysisk utveckling. Pojkarna hade dessutom bättre betyg, berättar Jesper Fritz, doktorand vid Lunds universitet och läkare vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.  Läs mer


Alla forskningsartiklar
annonser

Föreläsare

Ämnen

handledning  föreläsningar  extra anpassningar  
Hitta fler föreläsare här