Elevhälsan - Artiklar, forskning, nyheter och tips Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Artiklar

Mår du dåligt av din relation?

Var femte ung är utsatt för brott i sin relation, trots det har förhållandevis få insatser för att uppmärksamma och förebygga detta gjorts i Sverige.
Att motverka killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer är en utav de viktigaste insatserna för att uppnå det sjätte jämställdhetspolitiska målet; att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.  Läs mer

Friends lanserar gratis webbkurs om rasism i skolan

Av lagens sju diskrimineringsgrunder är etnicitet den vanligaste orsaken till att barn och unga trakasseras i skolan. Därför har Friends tagit fram en kostnadsfri kurs om rasism för skolpersonal. Syftet med kursen är att skolpersonal ska våga arbeta med frågan och tidigt se tendenser till att detta förekommer i skolan.  Läs mer


SBU-rapport Föräldrastödsprogram kan hjälpa familjer med utagerande barn

Föräldrastödsprogram som baseras på social inlärningsteori kan minska barns utagerande beteenden. Program som vänder sig till en universell målgrupp, det vill säga där barnen inte är utagerande från början, verkar inte ha samma effekt. Det konstaterar SBU som granskat en systematisk översikt i ämnet.
Av de programkomponenter som framstår som särskilt verksamma är positiv förstärkning den viktigaste.  Läs mer

SBU-rapport Ätstörningar – upplevelser av vården i vetenskaplig sammanställning

Personer med ätstörningar upplevde det som att vården lade alltför stort fokus på det medicinska, på normalisering av ätande och vikt. Det framkom i SBU:s översikt av kvalitativ forskning kring ätstörningar, framför allt anorexia nervosa.
SBU har sammanställt kunskap om hur sjukdomen och vården upplevs av patienter, anhöriga och vårdpersonal.  Läs mer


Alla artiklar

Forskning

De flesta blir friska från anorexi

En studie som sedan 1985 följt ett femtiotal personer som utvecklade anorexi under tonåren visar att flertalet 30 år senare var friska, men att några hade fortsatta ätstörningar. Den visar också att tonåringar som är något äldre vid insjuknandet har bättre chans att tillfriskna.  Läs mer

Doktorsavhandling av Cecilia Fredlund; Sälja sex kan vara ett självskadebeteende

Den 18 januari 2019 disputerade Cecilia Fredlund vid Linköpingsuniversitet med avhandlingen Adolescents Selling Sex and Sex as Self-Injury

Att som ung sälja sex eller utsätta sig för andra riskfyllda sexuella situationer kan vara ett sätt att avsiktligt skada sig själv, jämförbart med att skära eller bränna sig. Det visar en doktorsavhandling från Linköpings universitet, LiU. Avhandlingen är den första vetenskapliga studien som slår fast sambandet mellan sex och självskadebeteende.  Läs mer


Fler upplever att de fötts i fel kön

Antalet unga som ansöker om att få korrigera sitt kön har ökat dramatiskt. Och få ångrar sig. Särskilt svårt att leva i fel kön är det för dem med ADHD, autism och andra neuropsykiatriska diagnoser.  Läs mer

Avhandling av Matilda Wurm: Oro för att inte passa in kan bidra till fysisk smärta hos unga

Oro för att inte passa in i kompisgänget kan bidra till att ungdomar drabbas av fysisk smärta. Värst utsatta är tjejer. Det visar en avhandling av psykologiforskaren Matilda Wurm vid Örebro universitet.  Läs mer


Alla forskningsartiklar
annonser

Föreläsare

Ämnen

hjärnan i skolan  Psykisk hälsa  hälsa  
Hitta fler föreläsare här