Aktuellt Elevhälsoveckan 2023

6 av 10 elever ökar sin närvaro med hjälp av skolroboten AV1 

13 september, 2023

Höstterminen är igång och statistik visar att frånvaro tenderar att öka efter en lång ledighet. De flesta rektorer, specialpedagoger eller kuratorer har förmodligen en eller flera elever som kämpar med problematisk skolfrånvaro. Oavsett om eleven är hemma på grund av fysisk sjukdom eller psykiska bekymmer så kan det vara både svårt och resurskrävande att hitta rätt anpassning. 

Problematisk skolfrånvaro är ett brett begrepp och orsakerna till att elever faller utanför är många. För barn som missar långa perioder i skolan, på grund av faktorer de inte kan kontrollera, kan ensamhet och social isolering vara ett problem med stora pedagogiska och sociala konsekvenser. Dessutom är det inte bara tufft för de barn och unga som berörs – även föräldrar, lärare och syskon påverkas. 

Vad är det då som gör att ett barn blir frånvarande och hur kan vi se tendenser tidigt för att kunna förebygga frånvaron? Kan man jobba med hybridlösningar och kan man känna sig inkluderad även om man inte är fysiskt närvarande? 

Kostnadsfritt webinar : Skolroboten AV1 som insats vid hög frånvaro 

Dessa frågor har även Mora och Linköpings kommun ställt sig och under kommande utgåva av Närvarostudion får vi träffa dem. Anders Karlsson jobbar som digital skolutvecklare i Mora kommun och kommer dela med sig av deras erfarenheter av att låta elever med hög skolfrånvaro använda AV1 för underlätta återgången till full närundervisning. 

Skolpsykolog Karolina Halkola-Alm från Linköpings Kommun kommer också gästa oss och delge sina tankar och erfarenheter runt : Varför det är viktigt att barn kommer till skolan, omfånget av problematisk skolfrånvaro och resultat de ser hos sina elever när de får hjälp av digitala verktyg och anpassningar som AV1. 

Erfarenheter från Linköping och Göteborgs kommun visar att 9/10 skolor uppnår positiva resultat med AV1 som insats vid långvarig sjukfrånvaro. 6/10 elever med problematisk skolfrånvaro lyckas närma sig skolan efter att ha använt AV1. Chansen är alltså hög att en AV1 kan bidra till att lyckas vända frånvaro till närvaro. 

Närvarostudion i samarbete med elevhälsan.se genomförs torsdag den 28 september klockan 10:00-11:00. 

Här kan du registrera dig till webinariet! 

Målgrupp

Detta webbinarium passar för dig som arbetar inom ett elevhälsoteam eller närvaroteam på skolan. Du kan t.ex. vara specialpedagog, kurator eller skolsköterska. Då vi kommer att prata om digitala hjälpmedel och insatser för att förhindra skolfrånvaro, är det även relevant för dig som arbetar centralt i kommunen som t.ex. samordnare eller IT-pedagog. 

Om No Isolation och AV1 

No Isolation är ett norskt företag, vars mål är att minska ofrivillig ensamhet och social isolation genom att skapa kommunikationsverktyg för att hjälpa de drabbade. Ensamhet och social isolation är globala problem som kan drabba vem som helst, och företaget växer snabbt för att möta efterfrågan och se till att vi bekämpar ensamhet i stor skala. Mp 

Skolroboten AV1 är ett av de kommunikationsverktyg som No Isolation tagit fram. Den agerar som elevens ställföreträdare i klassrummet under de dagar som eleven deltar från annan plats och finns idag tillgänglig i över 130 svenska kommuner. 

– Här kan du läsa mer om No Isolation och AV1!

Webbinariet är en del av Elevhälsoveckan 2023

I samarbete med No Isolation och Elevhälsoveckan 2023