Blogg

Alla barn och unga har rätt att må bra och känna att de lyckas i skolan!

21 augusti, 2015

Nu är ännu ett nytt läsår igång och vi har chansen att göra de förändringar vi vill och behöver göra i skolan för att kunna hjälpa så många elever som möjligt till god hälsa och optimal inlärning. Om vi gör på samma sätt det här läsåret som vi gjorde det förra kommer resultatet att se likadant ut. En del skolor har ett väl fungerande förebyggande och hälsofrämjande arbete vilket gett goda resultat i form av elever som mår bra, såväl fysiskt som psykiskt, och som presterar optimalt i skolan samt når de uppsatta målen.

 

Tyvärr är detta inte fallet för alla skolor. Många elever önskar mer hjälp, både med skolarbetet och med stress, sömnproblem, magont och annat. Många lärare önskar att de hade mer tid för eleverna, att den administrativa bördan ska lätta och att de ska nå fram till eleverna med den kunskap de ska förmedla. Många av elevhälsans personal önskar att de kunde få tid att jobba förebyggande och hälsofrämjande och inte bara göra akututryckningar och ”släcka bränder”. Många rektorer önskar att budgeten ska räcka till full styrka hos personalen, modernt och uppdaterat material till alla elever och tillräckliga resurser för att hjälpa elever med särskilda behov.

 

Allt kan vi nog inte lösa detta läsår men vi kan påbörja det viktiga förebyggande och hälsofrämjande arbetet för att öka antalet elever som mår bra och känner att de lyckas i skolan. För att göra det behöver vi samla våra resurser, få till ett bra samarbete kring eleverna och hitta en struktur och en metod att jobba utifrån.

 

Det finns väl ingen bättre tid att komma igång med förändringsarbetet än just vid läsårsstarten. Nya elever, gamla elever i nya årskurser, nya och gamla kollegor med nya drömmar och idéer och nyvunnen energi efter sommaren. Nu finns möjligheter att göra på ett nytt sätt och få ett nytt resultat.

 

Varför inte starta redan i morgon? Sätt ihop en arbetsgrupp bestående av rektor, personal från elevhälsan och pedagoger som är intresserade av att jobba förebyggande och hälsofrämjande både i och utanför klassrummet. Gör en inventering av elevernas behov på olika plan; medicinskt, psykosocialt, pedagogiskt, specialpedagogiskt och psykologiskt och inventera sedan era resurser. Räcker de? I skolinspektionens rapport från i våras finns en mängd punkter att jobba efter för att få till ett väl strukturerat förebyggande och hälsofrämjande arbete. När ni gått igenom dem sätter ni upp era mål och planera in era åtgärder och aktiviteter utifrån en projektplan som sträcker sig över cirka tre år … and Bob’s your uncle 🙂  Ja, kanske inte precis så enkelt. Det är ju lite jobb innan man kommer igång…

 

Vill ni göra det enklare för er kan ni anmäla er till kursen Förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolan. Kursen bygger på Skolinspektionens rapport och de rekommendationer de ger samt även riktlinjer från bland annat SKL och Skolverket. Ni får sammanställningar av bland annat skolinspektionens rapport och aktuell forskning samt dokument och verktyg för att inventera, planera, genomföra, utvärdera och säkerställa arbetet. Vi går igenom arbetsprocessen, ni får hjälp med att strukturera arbetet och ni får mallar att använda inför, under och efter det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Ett ”start-kit” för att gemensamt och så snabbt och enkelt som möjligt komma igång med det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolan. Med ett strukturerat förebyggande och hälsofrämjande arbete kan vi öka antalet elever som mår bra känner att de lyckas i skolan samt bidra till att minska den psykiska ohälsan hos våra barn och unga.

 

Det första kurstillfället är den 1 oktober i Stockholm. Intresset för kursen är redan stort och antalet platser är begränsat så anmäl ert intresse redan nu på info@unglivsstil.se så kan ni komma igång redan detta läsår.

Läs mer om kursen på Ung Livsstil.