Blogg

Anpassningar i det digitala klassrummet

1 april, 2020

Att anpassa undervisningen under fjärr- och distansundervisning kan kännas utmanande och svårt. Hur säkerställer vi att elever i behov av stöd får det? Hur genomför vi anpassar när vi befinner oss i ett digitala klassrummet? Och hur arbetar vi med ledning och stimulans? Detta är frågor som vi behöver diskutera och bolla med varandra.

Elever som är i behov av stöd behöver få det stödet även i det digitala klassrummet. En del elever upplever att det går enklare nu, att de har lättare att fokusera och att de får mer gjort. En del upplever också att det blivit enklare att ”komma” till skolan och har därför förbättrat sin närvaro. För andra elever, som kanske inte haft något behov av stöd tidigare, upplever nu att det kan vara svårt att få till sina rutiner och att komma igång med arbetsuppgifter. En del upplever att det kan vara svårt att komma in i det digitala klassrummet och deras frånvaro har därför ökat. Behov kan med andra ord skifta. Här behöver vi vara uppmärksamma. Vi behöver noggrant följa upp eleverna och ser vi att en elev inte deltar, inte lämnar in sina uppgifter, inte hänger med i undervisningen, så är det viktigt att vi agerar snabbt.

Ledning och stimulans

För att minska behovet av stöd är det viktigt att vi arbetar med ledning och stimulans. Genom att utgå från gruppens behov och bygga undervisningen utifrån det, kan vi minska behovet av extra anpassningar. En bra utgångspunkt är att utgå från att det som är avgörande för huruvida en elev ska få möjlighet att nå målen, också gynnar och är till stor hjälp för alla elever. Det är lika viktigt under fjärr- och distansundervisning som i det vanliga klassrummet. 

Tydliga instruktioner

Vad som alltid är viktigt, men som blir än viktigare nu, är att vara tydliga vid instruktioner. Gör gärna en checklista så kan eleverna tydligt ser vad som ska göras. Tydliga instruktioner i form av en checklista kan vara helt avgörande för huruvida om en elev ska lyckas nå målen. Det kan också vara avgörande för om eleven  ska kunna vara delaktig under fjärr- och distansundervisning. Tydliga instruktioner i form av en checklista hjälper många elever. För några elever behöver du kanske boka en avstämning för att gå igenom instruktionerna individuellt. 

Här är ett exempel på hur man skulle kunna precisera innehållet i en lektion eller arbetsmoment.

Tydlig start och avslut

Tydlig start och avslut på en lektionen är en viktig del i undervisningen och speciellt nu när vi arbetar digitalt: Vad gjorde vi förra gången? Vad är syftet med lektionen? Vad ska vi gör idag (vilka moment)? Innan lektionen avslutas är det av stort värde att sammanfatta vad vi gjort och lyfta vad vi ska göra nästa gång. För att säkerställa att eleverna är med och tagit till sig innehållet i lektionen kan det vara bra med den kort exit-ticket.

Snabb feedback

Under fjärr- och distansundervisning är det viktigt att ofta ge snabb, tydlig och formativ feedback. Vi behöver vara mycket tydliga och undvika att prata i allt för allmänna ordalag. En del elever kommer att behöva dagliga avstämningar och andra flera gånger under dagen. För en del elever är räcker det kanske med någon gång i veckan.

Variera examinationerna

Försök att variera examinationerna, det finns en risk att det blir mycket skriftligt under fjärr- och distansundervisning. Bjud in några elever till ett muntligt seminarium i hangout, någon kan du kanske boka individuellt, någon annan kanske kan spela in en podcast. Låt eleverna arbeta med varandra, låt dem göra grupparbeten, samtala kring frågor, det kan de göra även nu.

Ni som tidigare läst min blogg vet att jag arbetar mycket med stödstrukturer i form av analys-, skriv- och planeringsmallar. Stödstrukturer i form av olika mallar är något som är viktigt nu. Här kan du läsa mer om mitt arbete med olika stödstrukturer i form av analys- och skrivmallar.

Glöm inte den viktiga relationen

Många elever, som jag har samtalat med, saknar kontakten med sina klasskamrater och med sina lärare. Därför kan det vara bra att höra av sig en extra gång och bara stämma av så att allt är okej. Relationer och möten är viktiga, speciellt nu när vi lever i en osäker tid.

Jag har tidigare skrivit inlägg om frisk- och riskfaktorer med fjärr- och distansundervisning, inlägget hittar du här: Ett mycket generöst Skolsverige och om vikten av tydliggörande pedagogik när vi befinner oss i ett digitalt klassrum, inlägget hittar du här: I spåren av Corona.

/Diana, Specialpedagog på gymnasiet

…………………………………………………………

För att få direkta uppdateringar gilla 👍Facebook-sidan: Specialpedagog på gymnasiet https://www.facebook.com/Specialpedagogpagymnasiet/

Instagram: specialpedagog_pa_gymnasiet (gå gärna in och följ ) 😀

Tips: Jag har startat en facebookgrupp som heter Specialpedagog på gymnasiet. Gruppen vänder sig till specialpedagoger och lärare som är verksamma på gymnasiet, vuxenutbildningen och grundskolans senare år.