Blogg

Äntligen!

31 oktober, 2013

Nu är debatten om den ständiga tillgängligheten äntligen igång. Ni som följt  mitt arbete vet att jag länge pratat om ständig uppkoppling och vilka konsekvenser det kan få.  Senast igår på Skolforum pratade jag om hur eleverna hellre är uppkopplade än avkopplade. Både pedagogerna och elevhälsan bekräftade att de har sett konsekvenserna av det i skolan.

Rapports nyhetssändning den 28 oktober tog upp frågan om uppkopplade föräldrar. Flera öppna förskolor i Stockholm har infört mobilförbud då man tycker att föräldrarnas fixering vid telefonerna stör kommunika-tionen med barnen. Barnen är beroende av kontakt och spegling av sin omgivning genom mamma eller pappa. I inslaget talar man om mikrodepressioner hos barnen. När barnet ser att föräldern tar mobilen, då ger barnet upp.

Inte nog med att barnen får bristande kontakt med sina föräldrar de imiterar dessutom deras beteende. Det är inte vad vi säger utan vad vi gör som de lär sig av.

Korrespondenterna den 29/10 handlade om det digitala missbruket. Vi får följa med till både Kalifornien, Indien och Kina i sökandet på hur man ska hantera den nya drogen som de kallar den i programmet. Larry Rosen, som anses vara en internationell expert i just psykologi och teknik, menar att vi har ett osunt förhållande till våra smarta mobiler. Hans studier visar att vi skadar oss själva med ett beteende som innehåller ångest, belöningsbehov och tvångstankar och att det dödar vår kreativitet, vår förmåga att koncentrera oss och vår nattsömn. -Vi blir som Pavovska hundar som dreglar över våra telefoner, säger han.

Jag kan verkligen rekommendera programmet, repris går den 3 november kl. 12.10 men programmet finns också på svt-play.

Fler och fler av våra barn och unga är ständigt uppkopplade och de flesta ungdomar i högstadiet och på gymnasiet har sin smart phone påslagen dygnet runt, många har den till och med i sängen. Vi som jobbar med barn och unga inom skolan har redan sett konsekvenserna av det digitala missbruket, koncentrations-svårigheter, sömnbrist, brist på må-bra-hormon och en hjärna som i ren desperation stänger av för att skydda sig mot alla de intrycksom förmedlas via digitala medier.

Larry Rosen kallar det digitala missbruket för iDisorder. Han säger att iDisorder förändrar hjärnans förmåga att processa information samt  hur man förhåller sig till omvärlden. Det genererar stress, sömnbrist samt et tvångsmässigt behov av att ständigt kolla mobilen. Hans studier har visat att barn och ungas förmåga att fokusera är begränsad till max fem minuter, sedan förlorar de fokus. Hjärnan blir överbelastad, sömncykeln störd och man kommer aldrig till den högre nivån av kreativt tänkande  som annars uppnås av dag-drömmande eller till tillståndet mellan vaken och sovande.

Både Svenska dagbladet, Aftonbladet, Expressen och Metro har tagit upp ämnet så kanske kan vi nu äntligen få upp frågan på agendan.  Jag välkomnar en rejäl samhällsdebatt om hur vi ska hitta balans mellan av- och påknapp, dvs. mellan digital konsumtion och att vara här och nu.