Blogg

Att hitta egna strategier

9 maj, 2021

Strategier för sitt lärande är en grundpelare i en tillgänglig lärmiljö. Gymnasieskolans uppdrag (enligt läroplanen) är att arbeta för att “alla elever ska få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.” I skolan (såväl i grundskolan som på gymnasiet) behöver vi arbeta med att bygga goda stödstrukturer, som vi allt eftersom monterar ner, i syfte att göra eleverna mer självständiga och förbereda dem inför fortsatta studier. När eleverna lämnar gymnasieskolan behöver de vara rustade med en verktygslåda fylld av olika strategier.

Arbetet med strategier är inget som görs av själv, det behöver ligga som en grund för hela undervisningen. Om eleverna ska utveckla strategier behöver vi undervisa strategier, vi behöver prata strategier och vi behöver efterfråga strategier. Det behöver därmed finnas gott om tillfällen att lära sig strategier.

I min roll som specialpedagog på gymnasiet möter jag elever som av olika anledningar har svårt att nå målen. När en elev riskerar att inte nå målen “ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen”. I mitt förra inlägg skrev jag om vikten av att det finns en progression när det gäller extra anpassningar, att det därför är viktigt att regelbundet utvärdera och uppdatera extra anpassningar i syfte att öka elevernas självständighet. För elever som är i behov av stöd är det viktigt att få hjälp att utveckla strategier för att tillgodogöra sig stödet på bästa sätt (tex strategi för att använda tekniska hjälpmedel, strategi för att läsa e-böcker, ljudböcker osv).

Att hitta egna strategier är en viktig och angelägen fråga. Jag har på senare tid haft många intressanta samtal med en kollega som är specialpedagog och arbetar som funkasamordnare på högskolan. Som funkasamordnarens är det hennes uppgift att koordinera pedagogisk stöd för enskilda studenter med funktionsnedsättning som möter hinder i studiesituationen. Våra samtal har på senare tid kretsat kring vad vi kan göra för att blivande studenter och gymnasieelever ska få bra förutsättningar för att klara sina studier på högskolenivå. Hur kan vi på bästa sätt utrusta elever med de lärandestrategier de behöver inför fortsatta studier? I dessa samtal väcktes idén att skapa ett Instagramkonto, där vi vill sprida kunskap och komma med tips och idéer för hur vi kan skapa en brygga mellan de olika utbildningsformerna. Är du intresserad av att följa vårt konto så hittar du det här: Egna strategier.

Arbetet med att utveckla studiestrategier handlar om att utveckla elevernas metakognitiva förmåga. Metakognitiv förmåga innebär en förmåga att kunna välja och använda strategier i lärandet på olika sätt. När vi arbeta med elevers strategier, utvecklas deras metakognitiva förmåga. Ni som följer min blogg är bekanta med hur vi på min skola arbetar med tillgängliga mallar i alla klassrum som en strategi. Jag får många frågor kring mina mallar från såväl lärare som föräldrar. Om eleverna ska bli självständiga i sitt arbete med tex analysmallar behöver de först få träning och därför behöver det vara en naturlig del i arbetet. Att arbeta aktivt med strategier är något som gynnar alla elever, såväl de som är i behov av LEDNING som de som är i behov av STIMULANS.

Här är ett exempel på hur tillgängliga mallar som skulle kunna finnas i ett klassrum.

20 maj kommer jag tillsammans med Elevhälsan.se arrangera ett webbinarium som handlar om stödjande strukturer för ökad delaktighet. Då kommer jag bla att prata om strategier för lärandet och min förhoppning är att du ska få verktyg som du direkt kan använda i ditt arbete.  Fokus under webbinaret kommer vara hur vi kan arbeta med gruppen för att såväl ge ledning som stimulans. Deltar du i webbinariet ingår också ett paket med tillgängliga mallar. Om du vill läsa mer om innehållet kan du göra det här: Elevhälsan.se – webbinarium med Diana Storvik och vill du ladda ner min checklista för ökad delaktighet han du gör här (finns längst ner i artikeln).

Om du är intresserad av mitt material så finns det tillgängligt här: Mitt material

Ha det fint,

/Diana, Specialpedagog på gymnasiet

…………………………………………………………

För att få direkta uppdateringar gilla 👍Facebook-sidan: Specialpedagog på gymnasiet https://www.facebook.com/Specialpedagogpagymnasiet/

Instagram: specialpedagog_pa_gymnasiet, egnastaregier & pedagogiskt_material (gå gärna in och följ ) 😀

Tips:

Jag har startat en facebookgrupp som heter Specialpedagog på gymnasiet. Gruppen vänder sig till specialpedagoger och lärare som är verksamma på gymnasiet, vuxenutbildningen och grundskolans senare år.Jag har även startat en facebookgrupp som heter Vi specialpedagoger och speciallärare – Grupp för kollegialt lärande. Gruppen vänder sig till specialpedagoger och speciallärare.