Blogg

Att undervisa studiestrategier

22 mars, 2022

På senare tid har bloggen inte uppdateras lika frekvent som tidigare. Orsaken till det är att jag haft fokus på ett bokprojekt. En dröm jag haft, som nu gått i uppfyllelse.

Tillsammans med min kollega Heidi Wåxberg (som arbetar som samordnare för pedagogiskt stöd vid högskolan) har vi skrivit en bok om hur vi kan arbeta med studiestrategier i gymnasiet i syfte att öka måluppfyllelsen och förbereda elever för fortsatta studier. Några år innan vi bestämde oss för att skriva boken, publicerade jag ett blogginlägg där jag intervjuade Heidi, det inlägget hittar du här:

Övergången mellan gymnasiet och högskolan: Hur förbereder vi elever i behov av stöd för fortsatta studier?

Här finns information om boken

Studiestrategier i gymnasiet

Undervisning i studiestrategier gynnar alla elever, men för elever som är i behov av stöd kan det vara avgörande för hur övergången från gymnasiet till högskolestudier blir. Genom att rusta gymnasieelever med en verktygslåda fylld med olika studiestrategier ökar vi den självständighet som krävs när eleverna exempelvis ska skriva gymnasiearbetet. På studieförberedande program ska gymnasiearbetet vara ett kvitto på att eleverna är förberedda för högskolestudier och det syftar till att knyta samman de kunskaper eleverna tillägnat sig under gymnasiet. Bland de elever som läst ett högskoleförberedande program och som inte fått en examen är det ca tjugo procent som inte fått godkänt betyg på gymnasiearbetet. 

I boken presenterar vi olika studiestrategier som är viktiga på gymnasiet och vid fortsatta studier. Till varje strategi finns konkreta övningar som kan göras med elever i undervisningen. Sammanlagt finns drygt fyrtio övningar, med arbetsgång, vilket gör att de är lätta att komma igång med.   

Utöver handboksdelen skriver vi om den viktiga övergången från gymnasiet till högskola och om skillnader i hur stödet är utformat. Vi lyfter de teoretiska utgångspunkter som ligger som grund för arbetet med studiestrategier och bokens praktiska del. Vår tanke med boken är att den ska kunna användas i undervisningen, men också som utgångspunkt för kollegialt lärande. Vi har försökt skriva den bok som vi önskat att vi hade när vi klev in i klassrummet som nya gymnasielärare. Men vi hoppas och tror att även rutinerade lärare, specialpedagoger, speciallärare, skolledare, studie- och yrkesvägledare kan ha nytta av boken.

Metakognitiv förmåga

I arbetet med att utveckla studiestrategier, utvecklas elevers metakognitiva förmåga. Metakognitiv förmåga handlar om att kunna:

  • Reflektera kring och utvärdera sitt lärande 
  • Välja och använda studiestrategier flexibelt 

När vi arbeta med elevers studiestrategier, utvecklas deras metakognitiva förmåga. Ni som följer min blogg är bekanta med hur vi på min skola arbetar med tillgängliga mallar i alla klassrum som en strategi. Analysmallar fungerar som goda stödstrukturer i arbetet med att utveckla studiestrategier.

Vill du läsa gamla inlägg som lyfter vikten av studiestrategier så kan du göra det här:

Jag kommer återkomma till boken lite längre fram, men vill du läsa om boken så kan du göra det här: Studiestrategier i gymnasiet – för undervisning och lärande.

/ Diana, specialpedagog på gymnasiet

…………………………………………………………

Blogg: https://specialpedagogpagymnasiet.blog/

Hemsida: https://www.studiestrategier.se/

Instagram: specialpedagog_pa_gymnasiet, egnastrategier & pedagogiskt_material (gå gärna in och följ ) 😀

För att få direkta uppdateringar gilla 👍Facebook-sidan: Specialpedagog på gymnasiet https://www.facebook.com/Specialpedagogpagymnasiet/

Tips: Jag har startat en facebookgrupp som heter Specialpedagog på gymnasiet. Gruppen vänder sig till specialpedagoger och lärare som är verksamma på gymnasiet, vuxenutbildningen och grundskolans senare år. Jag har även startat en facebookgrupp som heter Vi specialpedagoger och speciallärare – Grupp för kollegialt lärande. Gruppen vänder sig till specialpedagoger och speciallärare.