Aktuellt

Barn behöver trygga vuxna inför jobbiga lov

18 december, 2023

Inom skolhälsan är du en viktig vuxen för barn i din närhet, med både ansvar och möjlighet att göra det enklare att prata om svåra ämnen. Du kan skapa tillfällen då barnen naturligt kan reflektera kring vad ledighet och firande innebär för dem själva och andra barn. Samtal som gör stor skillnad för barn som saknar en trygg och förutsägbar hemmiljö. 

Många barn ser fram emot varje skollov, andra har blandade känslor medan vissa barn upplever oro och kanske ensamhet inför och under ett lov. För barn som får en klump i magen inför ett lov kan det hjälpa att höra att barn kan ha olika känslor inför ledigheten.

Anledningarna till oro hos barn kan var många när det blir lov. Bara det faktum att rutiner förändras kan vara en påfrestning i sig. Det kan även vara oro för att det saknas mat eller är ont om pengar hemma, att vuxna i barnets närhet missbrukar eller att det förekommer våld i hemmet. Alla dessa är problem som vi vet ökar under ledigheter. För barn som lever i den här typen av utsatthet kan skolan vara den tryggaste platsen och lov kan slå hårt mot dem. Andra barn som har föräldrar som måste jobba under lovet kan känna sig ensamma och övergivna. 

Avgörande saker du som vuxen kan göra

Validera: Lyssna till och bekräfta barnets oro oavsett om det gäller många lediga dagar utan skolans trygga ram eller att det är trist när fritidsaktiviteterna tar en paus och man inte träffar kompisarna lika regelbundet. Visa förståelse för allt från oro kring höga förväntningar på familjen till rädsla för ensamhet. Att någon lyssnar och bekräftar oron gör skillnad.

Normalisera: Avdramatisera de negativa känslorna, utan att förminska oron. Förklara att allt inte behöver vara roligt med jul eller ledighet och att nästan alla tycker att något är extra jobbigt under den tiden. De bilder du ser i sociala medier är inte sanningen utan tillrättalagda bilder som andra vill visa upp, försök att inte jämföra dig med dem. Eller ta en paus från sociala medier om de inte får dig att må bra. 

Diskutera: Bjud in till gemensamt funderande med barn kring hur man kan hantera saker som känns jobbiga inför ett lov och ge varandra tips mot jobbiga lov. Prata om vad som får dig att må bra, känna dig trygg och kunna vila. Bra tips kan vara att hålla i sömnvanor och matrutiner och få dagsljus och rörelse. Här är övningarna i Rädda barnens app Safe Place en bra hjälp! Att prata med en vuxen de litar på eller ringa till Bris kan också vara bra tips att ta upp om de känner oro inför lovet.

Att lyssna till barnets oro och bekräfta att du förstår gör skillnad. Att få höra att många andra delar liknande känslor och förstå att det finns verktyg och tips att ta till hjälper också.

Tips till barn du möter: 

Rädda Barnens app Safe Place: Här finns enkla övningar och kunskap som kan hjälpa för att komma till ro och hantera svåra känslor. Safe Place är gratis och anonym. Lilla RB, Rädda Barnens sida för barn. Inom skolhälsan kan du använda sidan tillsammans med barn i mellanstadieåldern. Där finns material, quiz och tips. Ämnen som känslor, rättigheter och relationer kan öppna upp för samtal och göra svåra saker pratbara.

Vill du ha affischer eller annat material om Lilla RB eller Safe Place till din skola kontakta kundservice@rb.se

Artikeln är skriven av psykologer på Rädda Barnens centrum för stöd och behandling