Blogg

Barn och ungas livsstil på webben hösten 2014

16 februari, 2014

Barn och unga sover för lite och sitter för mycket vid dator och mobil och det genererar en mängd konsekvenser som vi ser effekterna av, inte minst i skolan. Våra elever behöver lära sig hur deras levnadsvanor påverkar både deras hälsa och prestation.

 

Höstterminsstarten 2014 lanserar Ung livsstil en plattform på webben som tillhandahåller kunskap om och verktyg för en hållbar livsstil för barn och unga genom både förebyggande och åtgärdande aktiviteter. Ung livsstil kommer att erbjuda bland annat e-learning, läromedel, filmer, utbildning av skolpersonal samt föreläsningar för skolpersonal, elever och föräldrar.

 

Vi vet att färre elever klarar grundskolan och därmed inte blir behöriga till gymnasieskolan. Fler elever hoppar av gymnasiet, i Sverige är det endast 74% som fullföljer sin gymnasieutbildning. En siffra som ligger långt under de 82% som är snittet för OECD-länderna. Vi ser också hur skolresultaten försämrats, främst för pojkarna enligt PISA 2013. Många elever i både grund- och gymnasieskolan visar tecken på sömnbrist, nedstämdhet, bristande läs- och koncentrationsförmåga samt huvudvärk och magproblem. Till det ska läggas en ökad förskrivning av antidepressiva, lugnande och sömnmedel till barn och unga, fler som drabbas av depression samt en ökande psykisk ohälsa bland barn och unga.

 

När barn och unga får kunskap om sina grundläggande behov och hur man tillgodoser dem har de goda chanser att fatta bra beslut gällande sin livsstil. De behöver förstå hur det funkar i kroppen och i hjärnan för att förstå hur man ska leva för att må så bra som möjligt och öka sina möjligheter att prestera i skolan. Att även nå ut med kunskapen till föräldrar ger ökad chans till hållbar livsstil hos barn och unga.

 

Med ung livsstil får både skolan och hemmen tillgång till kunskap och verktyg för att hitta en hållbar livsstil för våra barn och unga.

– Skolpersonalen via webben, läromedlen samt utbildning och föreläsningar.

– Eleverna genom läromedlet som riktar sig mot elever från förskoleklass ända upp till gymnasiet, e-learning samt via webben.

– Föräldrarna via webben, e-learning samt på föräldramöten i barnens skolor.

Under våren kommer en inbjudan att gå ut till skolpersonal om en föreläsning om ung livsstil samt en presentation av den nya plattformen Ung livsstil. Vill du ha en inbjudan så skicka ett mejl till info@frija.se så kommer den i e-postlådan. Mer information kommer kontinuerligt att anslås på www.frija.se, så håll utkik där så får du veta mer om Ung livsstil.