Elevhälsoveckan 2023 Aktuellt

Barndom utan baksmälla – med på Elevhälsoveckan

13 juni, 2022

Berätta lite om Barndom utan baksmälla?
Enligt en studie genomförd på uppdrag av Systembolaget 2018 är det 15 procent av alla barn i Sverige, alltså 320 000 stycken som har påverkats negativt i någon utsträckning av att ha vuxit upp med minst en förälder med alkoholproblem. Systembolaget initierade därför 2019 initiativet Barndom Utan Baksmälla.

Initiativet Barndom utan baksmälla syftar till att göra skillnad för barn som far illa av vuxnas drickande. Genom löpande kunskapshöjande information vill vi motivera fler vuxna att se och agera då barn far illa. Initiativet är ett samarbete mellan Systembolaget och barnrättsorganisationerna Bris, Maskrosbarn, Trygga Barnen och World Childhood Foundation.

Varför ville ni vara med i “Elevhälsoveckan”?
Forskning visar att skolan kan spela en avgörande roll för de barn som växer upp med föräldrar som dricker för mycket. Genom att medverka på Elevhälsoveckan är vår förhoppning att genom två kostnadsfria webbinarier sprida information och kunskap som bidrar till att färre barn far illa.

https://youtu.be/FGIEAJpR1Tc

Läs mer om Barndom utan baksmälla här!

Kort om Elevhälsoveckan
Under vecka 39 vill Elevhälsan.se stärka och främja elevhälsans arbete samt lyfta fram alla eldsjälar. Vår vision är att stärka elevhälsans roll och status för att skapa framgångsrika och sunda skolor. Detta gör vi tillsammans med ett antal samarbetspartners.

Vårt mål med “Elevhälsoveckan” är att:

  • Instifta ett nytt pris för att lyfta fram och inspirera alla eldsjälar ute i skolans värld.
  • Visa att elevhälsa är hela skolans ansvar och att investera i en god elevhälsa ska vara en självklarhet för alla skolor, huvudmän och kommuner.
  • Inspirera till ett övergripande, strukturerat och kontinuerligt arbete där hela skolan arbetar tillsammans.
  • Varje år genomföra en undersökning för att ge en bild av elevhälsoläget och visa vilka förutsättningar och brister som finns.