Aktuellt Elevhälsoveckan 2023 I samarbete med Allbry

Besparingskrav i skolan och dess påverkan på elevhälsan

21 september, 2023

Skolvärldens besparingskrav sätter hög press på kommunernas förvaltningschefer så väl som enskilda huvudmän. Besparingskraven är en realitet som inte på långa vägar verkar nå sitt slut. Det är en verklighet att förhålla sig till. Medan skolans funktioner går på knäna är eleverna till trots de stora förlorarna.

Besparingskravens påverkan på skolan

Sverige är kända för sitt högkvalitativa utbildningssystem. Skolan har inte varit en plats enbart för kunskapsinhämtning, utan även en arena för personlig utveckling och social interaktion. Kommunernas så väl som enskilda huvudmäns krav på ekonomiska besparingar inom skolan har förödande konsekvenser för skolans elevhälsa och elevernas psykosociala hälsa om vi inte lyckas anpassa våra arbetssätt.

Besparingskraven är ett faktum inom många offentliga sektorer, inklusive utbildningssystemet och sätter hög press på resursanvändningen som medel för att minska kostnaderna. Dessa krav har givetvis inneburit en stor arbetsbelastning för samtliga inom skolan, så även elevhälsan.

Elevhälsans arbete behöver prioriteras men också moderniseras. För att lyckas prioritera elevhälsan krävs investeringar men också skärpta krav. I skollagen framgår idag endast att det ska finnas tillgång till skolans psykosociala insatser, däremot finns det inga regler för hur tillgången ska se ut. Det är fler elever som inte känner till elevhälsan och som därmed inte upplever skolans elevhälsa tillgänglig eller fungerande, än elever som faktiskt tycker att den fungerar som den ska

Utbildningssystemet är i behov av omedelbara investeringar men skolan behöver också se över sin verksamhetsplanering och sin fördelning av resurser, inte minst i tider av besparingskrav. 

En viktig väg att gå för att öka tillgången till elevhälsan samt för att lyckas arbeta resurseffektivt är att elevhälsan liksom skolans läromedel digitaliseras. Eleverna är digitala, varför är inte elevhälsan det?

I Allbrys webinar tillsammans med elevhälsan.se kommer vi prata mer om digitaliseringens möjligheter för att öka tillgången till elevhälsan. Vi kommer även diskutera hur digitaliseringen av elevhälsan underlättar skolans förebyggande och främjande arbete. 

Är du nyfiken på att veta mer? Missa inte vårt webinar den 25/9 kl. 15.30 här på elevhälsan.se.

Artikeln är en del av Elevhälsoveckan 2023.

I samarbete med Allbry.