Blogg

Beteendestörningar av oregelbundna sömnvanor

16 oktober, 2013

Att det är viktigt att få barn och unga att lägga sig i tid så att de kan få den sömn de behöver är inget nytt. Inte heller att sömnbrist kan göra att man blir på dåligt humör men nu kommer en studie från Storbritannien[1] som visar att oregelbundna sömnvanor verkligen kan kopplas till beteendestörningar.

Forskarna  har byggt sin undersökning på intervjuer med mödrarna och lärarna till 10 230 brittiska barn. Barnens sömnvanor har kartlagts vid 3, 5 och 7 års ålder. Det man såg var att de  barn som gick och la sig senare än nio var mer hyperaktiva och hade sämre uppförande än dem som hade regelbundna vanor. De visade också mer emotionella problem samt symptom på jetlag. Barn som hade oregelbundna sömnvanor under längre tid drabbades mer vilket enligt studier också kan leda till störningar i hjärnans utveckling. Att inte ha regelbundna sömnvanor under de kritiska utvecklingsperioderna i barndomen kan få livslånga effekter på hälsan. De barn som alltid haft oregelbundna sömnvanor var mer illa däran än de som bara hade det ibland. Forskarna såg också att det gick att få tillbaka barnen i bättre beteende så snart som barnen fick regelbundna sömnvanor igen.

Man kunde också konstatera att dåliga sömnvanor kunde kopplas till andra dåliga vanor som till exempel att inte äta frukust och att titta mycket på TV.

I sin slutsats skriver forskarna: Having regular bedtimes during early childhood is an important influence on children’s behavior. There are clear opportunities for interventions aimed at supporting family routines that could have important impacts on health throughout life.

Fritt översatt: Att ha regelbundna sömnvanor i tidig barndom är en viktig påverkansfaktor för barnens beteende. Här finns stora möjligheter att med riktade insatser stötta familjernas rutiner vilka kan ha stor effekt på hälsan genom hela livet.

Undrar just vad vi har att vänta framöver  i form av beteendestörningar nu när fler och fler barn och unga själva styr över sina sovtider och därmed ofta hamnar i oregelbundna vanor.


[1] Y. Kelly. PhD, J. Kelly, BEng, and A. Sacker, PhD. Chages in Bedtime Scheduels and Behavioral Difficulties in 7 Year Old Children. 2013