Elevhälsoveckan 2023 Aktuellt

CGM – samarbetspartner till Elevhälsoveckan

22 juni, 2022

Berätta lite om er och er verksamhet?
PMO Journal för elevhälsa är ett dokumentationssystem där olika professioner enkelt och säkert kan dokumentera elevens kontakttillfällen och insatser som över tid genomförs tillsammans med eleven. 

Gemensam dokumentation görs i Elevakten som är tillgänglig för både skolans ledning och elevhälsoteamet. Sedan kan varje profession upprätta en specifik professionsakt för dokumentation om en elev som inte ska delas med övriga.

Tack vare vår molntjänst PMO SaaS – kan vi erbjuda PMO även till er som vill slippa arbetet med uppgraderingar, underhåll av servrar eller annan teknisk hantering.

PMO uppfyller alla nuvarande lagkrav på dokumentation inom elevhälsan.

På vilket sätt kan man använda era verktyg?
PMO är utvecklat för att vara ett stöd för dokumentation i olika former samt för de processer som Elevhälsan arbetar utifrån.

Vi vet att alla riktlinjer för dokumentation och processer är föränderliga över tid, därför finns i PMO stora möjligheter för systemägaren/kommunen att påverka hanteringen på ett flertal olika sätt.

Elevhälsan är också en verksamhet med olika professioner som sedan länge har arbetat i team runt en elev. Det finns brett stöd för det arbetssättet i PMO och kommer också att utvecklas vidare, bland annat genom lösningar som kan göras tillgängliga via webb.

Vad kommer ni lyfta i ert webbinarium ”” under vecka 39?
Vi vill lyfta behovet och möjligheten för Elevhälsan att med stöd av digitalisering enklare kunna kommunicera med externa verksamheter som Socialtjänsten och BUP.

Vi vet att lagstiftning runt informationsöverföring mellan olika huvudmän och verksamheter nu ses över och från oss på CGM ser vi stora möjligheter att lösa detta på ett smidigt digitalt sätt.

Läs mer om CGM här!

Kort om Elevhälsoveckan
Under vecka 39 vill Elevhälsan.se stärka och främja elevhälsans arbete samt lyfta fram alla eldsjälar. Vår vision är att stärka elevhälsans roll och status för att skapa framgångsrika och sunda skolor. Detta gör vi tillsammans med ett antal samarbetspartners.

Vårt mål med “Elevhälsoveckan” är att:

  • Instifta ett nytt pris för att lyfta fram och inspirera alla eldsjälar ute i skolans värld.
  • Visa att elevhälsa är hela skolans ansvar och att investera i en god elevhälsa ska vara en självklarhet för alla skolor, huvudmän och kommuner.
  • Inspirera till ett övergripande, strukturerat och kontinuerligt arbete där hela skolan arbetar tillsammans.
  • Varje år genomföra en undersökning för att ge en bild av elevhälsoläget och visa vilka förutsättningar och brister som finns