I samarbete med Stiftelsen Allmänna barnhuset

Dags att prata om – barn i utsatta situationer

16 juni, 2021

Hur upptäcker man att ett barn befinner sig i en utsatt situation? Och hur går man till väga för att stötta, hjälpa och ge skydd? Stiftelsen Allmänna Barnhusets initiativ.

Dagsattprataom.se, är en hemsida med uppgiften att öka kunskaperna om barn i utsatta situationer. För med ökad kunskap och öppen kommunikation kan man faktiskt förebygga att barn far illa.

Dags att prata om är framtagen av Stiftelsen Allmänna Barnhuset på uppdrag av regeringen med syfte att öka kunskaperna om barn i utsatta situationer. På hemsidan dagsattprataom.se finns samlad information om våld mot barn, sexuella övergrepp mot barn och barn till föräldrar som inte lever ihop, informationen riktar sig till både barn, vuxen allmänhet och yrkesverksamma.

Barn har rätt till att få information och de vill ofta prata med en vuxen som de känner, som en lärare eller en skolkurator. På hemsidan finns information tillägnad yrkesverksamma, med tillgång till handledning och diskussionsämnen som kan användas för att starta ett samtal med elever. Genom ökad kunskap och kommunikation kan barn stärkas i att skydda sig mot övergrepp och vuxna stärkas i att agera mot övergrepp genom att lyssna, se signaler, slå larm och stötta.

Barn har ingen skyldighet att berätta, kanske behöver de bara få chansen?

Läs mer på hemsidan dagsattprataom.se

Besök även allmannabarnhuset.se för att läsa mer om Barnhusets andra utvecklingsprojekt och metoder.

”Om dags att prata om”

Den här webbplatsen är skapad av Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Vi vill öka kunskaperna om barn i utsatta situationer. Detta gör vi genom att sprida information på dags att prata om. På så sätt kan fler vuxna upptäcka och stötta barn som far illa. Målet är att barn ska få bättre skydd, stöd och hjälp. Barn har rätt att skyddas från våld och övergrepp, att utvecklas och må bra!

I samarbete med Allmänna barnhuset