Blogg

Dator eller penna?

1 mars, 2015

I takt med att den ständiga tillgången till datorer och mobiler ökar skriver vi allt mindre för hand. Att använda penna och papper har blivit mer sällsynt och allt fler uppger att de aldrig skriver handskrivna brev eller kort för att till exempel hålla kontakt med familj och vänner. Fler och fler elever väljer också att skriva på dator eller surfplatta i skolan och pennan börjar kännas gammalmodig och ute.

 

Än så länge finns kriterier för att man i årskurs tre ska kunna skriva läsligt för hand men frågan är vad som händer med handstilen när den sedan inte befästs genom övning när i princip varenda elev har tillgång till en egen surfplatta eller dator i skolan idag.

 

Behöver vi skriva för hand då, är det verkligen nödvändigt? En studie som publicerades i Psychological Sciense visade att de studenter som tog anteckningar med block och penna istället för på datorn mindes sammanhang och förklaringsmodeller bättre än de som tog anteckningar på datorn.

 

Forskarna såg ingen större skillnad när det gällde enskilda faktauppgifter men de som antecknat för hand hade större förståelse för teorier och resonemang. De prioriterade också att anteckna sådant som föreläsaren lade särskild vikt vid.

 

En anledning till att många använder datorn för att anteckna är att det går fortare att skriva på datorn. Här såg man i studien att det inte var någon fördel att mer noggrant ha skrivit ner vad föreläsaren sa. Tvärtom visade det sig att de studenter som kom ihåg minst var de som med datorns hjälp skrivit ner mest. De verkade enligt forskarna ha prioriterat själva antecknandet högre än förståelsen. De som klarade sig bäst av datoranvändarna var de som hade antecknat med egna ord och i ett lägre tempo. De verkade som de samtidigt reflekterat över vad som sagts.

 

Use it or loose it är hjärnans princip. Det du inte använder kommer att försvinna. Det säger Åke Pålshammar, neuropsykolog vid Uppsala universitet. Hjärnan använder olika delar för olika saker och att skriva för hand respektive på dator är olika former av kommunikation och de aktiverar olika delar av hjärnan. Skriver du lite eller inte alls för hand kommer kopplingarna för handskrift att bli segare och svårare att komma åt när man vill ha dem. För en optimal hjärnfunktion vill man involvera så många delar av hjärnan som möjligt så därför är det bra att variera mellan att skriva för hand och på dator.

 

Kanske är det dags att damma av de gamla skrivhäftena som hamnat i något förråd sedan datorer och surfplattor gjorde sitt intåg på skolorna så att vi kan låta våra elever variera mellan handskrift och datorskrivande och optimera sin hjärnfunktion.

 

Läs mer om hjärnan på http://unglivsstil.se/ungdomar/hjarnan/