I samarbete med Barnombudet i Uppsala län

Det är viktigt att barns rättigheter fungerar

27 augusti, 2021

Alla barn behöver lära sig om sina rättigheter i skola och förskola. I utbildningen Likarätt samarbetar elever, personal och vårdnadshavare för att bejaka barns olikheter och skapa trygga relationer.

På den ideella föreningen Barnombudet i Uppsala län arbetar 10 personer med att se till att barns och ungas rättigheter fungerar. I Arvsfondsprojektet Likarätt har de tagit fram en webbutbildning som kan användas av förskolor och skolor i hela Sverige.

– Utbildningen ger personal och vårdnadshavare en möjlighet att arbeta praktiskt med barnkonventionen, säger Maya Perez Aronsson, projektledare.

– Många barn och unga vittnar om att de mår dåligt men inte vet vart de kan vända sig för att få stöd. Sådana frågor, och rätten att få hjälp, finns med i utbildningen.

”Likarätt” är ordet som Barnombudet använder istället för icke-diskriminering och likabehandling.

– Det handlar om mer än rätten att slippa diskriminering. Dessutom behöver barn behandlas olika för att de ska få samma möjligheter. Inte minst i skolan är det viktigt att bejaka barns olikheter, säger Maya Perez Aronsson.

För personal och vårdnadshavare räcker en halvtimme för att lära sig att praktisera grunderna i barnkonventionen.

För barnen är Likarätt är anpassat för olika ålders-/mognadsnivåer och funktionsvariationer. Här finns både små historier om de tre ”filurerna” Mima, Pop och Solo och fördjupad kunskap för gymnasieelever. Allt är tillgängligt och begripligt.

Utbildningen, lärarhandledningar och extramaterial finns på likarätt.boiu.se. Allt är gratis.

Fakta
Likarätt. En grundläggande utbildning för att främja alla barns rättigheter. För förskola till gymnasium, och särförskola till särgymnasium.

Utbildningen finns på likarätt.boiu.se