Debattartikel

Unga vill ha, och har rätt till kunskap och det är vårt ansvar som vuxna att ge dem det.

25 maj, 2021

– Därför finns nu kostnadsfria verktyg och tjänster till dig som möter unga i din vardag framtagna av Mind och Studieförbundet Bilda.

Under flera års tid har den självrapporterade psykiska ohälsan bland unga i Sverige blivit allt sämre. En av orsakerna kan vara att vanlig livssmärta ofta tolkas som sjukdom eller något som bör behandlas bort. Oavsett sjukdom eller inte är det viktigt att ta ungas lidande på allvar. De mellanmänskliga kontakterna kan vara till stor hjälp och här är det civila samhället helt överlägset. Initiativet Vara Nere riktas i första hand till unga. Unga vill ha kunskap och har rätt till den, men det är vi vuxna som har ett huvudansvar för ungas psykiska hälsa, och att rusta unga med kunskap och verktyg att hantera livet.

Mind ser att kunskapen om psykisk hälsa och ohälsa generellt är låg, vilket för med sig en rad konsekvenser. Till exempel att unga inte vet vart de ska vända sig för att få hjälp eller information, eller att man blandar ihop vanliga känslor med sjukdomar och diagnoser För att rusta unga för livet vill Mind, tillsammans med Studieförbundet Bilda, därför höja kunskapen om psykisk ohälsa i målgruppen unga, inspirera till mer dialog och öka förmågan hos unga att stötta sina kompisar och hos vuxna för att kunna ge stöd till de unga som de möter i sin vardag.

Hur? 

Då begreppet psykisk ohälsa används både olika och godtyckligt har vi valt att istället introducera begreppet ”nere”. Det är något som alla förstår vad det betyder, och det är inte stigmatiserande. Alla kan vara nere. Då vi ställt oss frågan om hur det skulle vara om det gick att gestalta tydligare hur det känns när man inte mår bra har vi även skapat gestalten Nere,- En budbärare som kan klä kommunikationen i en emotionell form och skapa en relation med målgruppen. Nere är en ganska vilsen men påhittig 17-åring som tycker att saker som egentligen är sorgliga eller allvarliga går att skämta om för att göra situationen lite ljusare. Det som skiljer Nere från en vanlig tonåring är framför allt att hen är fiktiv, förkroppsligad av en 3D-renderad animation. 

Vad?

Tillsammans med unga och kliniska experter har vi undersökt vad som borde vara baskunskaper om psykisk ohälsa för unga, och paketerat den på en rad olika sätt för att kunna etablera den hos målgruppen; ett instagramkonto, en kunskapsportal, en digital ledarutbildning, en podd och studiecirkelmaterial. Allt material är kostnadsfritt och tillgängligt att använda för unga och vuxna i ungas närhet.

Baskunskap

Baskunskapen består av trebegrepp, förstå, hantera och stötta. Det är viktigt att förstå sitt eget psyke och sin kropp, det är viktigt att veta hur man kan hantera tuffa perioder i livet och det finns saker som är viktiga när man skall stötta andra. Dessa är lika viktiga att känna till för den som är vuxen och kommer i kontakt med unga människor i sin vardag.

Här finns materialet

www.varanere.se

www.varanere.se/ledarutbildning

www.varanere.se/initiativet 

instagram: @vara_nere

Kontaktperson: Selene Cortes, Projektedare, mail: selene.cortes@mind.se