Aktuellt Elevhälsoveckan 2023

Elevhälsan ska ses som en investering, inte en kostnad

15 september, 2023

En färsk nationell undersökning bland skol- och elevhälsopersonal visar att det behövs mer resurser. 

Elevhälsan.se har i nästan 20 års tid varit en central del för alla som arbetar med elevhälsan i skolan. Vi genomför årligen en enkät och gör kvalitativa intervjuer med yrkesverksamma inom elevhälsan. Syftet är att få en nulägesbild och för att kunna stötta alla eldsjälar där ute.

Vår enkät besvarades av cirka 600 av landets skol- och elevhälsopersonal och det centrala som framkom är att:

 • En av fem skolor saknar alla kompetenser som behövs för att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Det betyder att 200 000 elever inte får hjälp av rätt kompetens. 
 • Hälften av de svarande anger att det aldrig eller väldigt sällan finns avsatt tid på elevernas schema för elevhälsans personal att jobba förebyggande och hälsofrämjande. Det betyder att 500 000 elever inte får ta del av schemalagd elevhälsa. 

“Barnen mår sämre idag och det är inte ofta de får tillfälle att samtala om hälsa. Det är mycket viktigt att få reflektera kring dessa frågor för de kan leda till förändringar i livsstil eller i ett destruktivt liv eller omständigheter.”Svar från enkät

Vår enkät visar även att:

 • Majoriteten anser att det förebyggande och åtgärdande arbetet som görs stärker elevernas hälsa och stödjer dem att nå utbildningens mål.
 • Eleverna ges inte möjlighet att i stor utsträckning diskutera viktiga frågor som rör ungas liv och livsstil på ett strukturerat sätt
 • Det behövs mer tid och resurser för att ta reda på vad eleverna behöver/vill diskutera

“Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet underlättar och gynnar alla i skolan, elever som mår bra kan koncentrera sig mer på sitt skolarbetet och lärare kan fokusera mer på sin undervisning.”Svar från enkät

Vad vill Elevhälsan.se göra

 • Arbeta för att hela skolan ges möjlighet att arbeta med ungas hälsa och föräldrar/anhöriga måste ges verktyg och kunskap för att vara med i arbetet med att främja elevernas välmående.
 • Vi kommer fortsätta att bjuda på kostnadsfritt innehåll, svara på en massa frågor från våra besökare, erbjuda kostnadsfria webbinarier mm.
 • Vi kommer fortsätta med vårt arbete med Elevhälsoveckan under vecka 39  där vi vill lyfta och främja elevhälsoarbetet.
 • Vi kommer att bredda vår verksamhet även mot föräldrar och anhöriga, bli en brygga mellan skolan och vårdnadshavare.

Vad kan andra göra

 • Samhälle, myndigheter, regioner och kommuner bör satsa ännu mer på psykisk hälsa och förebyggande arbete
 • Ideella organisationer bör ges förutsättningar att fortsätta sitt gedigna och uppskattade arbete.

Enkäten är en del av initiativet Elevhälsoveckan

Elevhälsan.se har skapat Elevhälsoveckan som infaller vecka 39 och med den veckan vill vi:

 • Lyfta fram och inspirera alla eldsjälar som arbetar med att främja ungas välmående
 • Visa att elevhälsa är hela skolans ansvar
 • Att investera i en god elevhälsa ska vara ett självklart val för alla
 • Inspirera till ett övergripande, strukturerat och kontinuerligt arbete där hela skolan arbetar tillsammans

Elevhälsoveckan 2023 är i samarbete med Allbry, CompuGroup Medical Sverige, No Isolation och Prata om alkohol. Läs mer om veckan!

Kontakt och frågor

Emmy Ottosson, kommunikatör

Tel: 072-398 29 13

E-post: emmy.ottosson@elevhalsan.se