I samarbete med Sveriges elevkårer

Elevskyddsombud – för en tryggare och starkare skola

3 oktober, 2021

Varje år utbildar Sveriges Elevkårer och Sveriges Elevråd elevskyddsombud på högstadie- och gymnasieskolor runt om i Sverige. Vår utbildning ger elevskyddsombuden de grundläggande kunskaper de behöver för att genomföra sitt uppdrag på bästa sätt. Utbildningen finns i tre olika upplägg – för att ni ska kunna välja vad som passar er skola bäst.

En bra arbetsmiljö skapar en mer attraktiv skola

Elevskyddsombud bidrar till en tryggare och starkare skola. Tryggare eftersom ombuden arbetar med att förbättra den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. Starkare eftersom en bra arbetsmiljö ökar trivseln och leder till bättre studieresultat, vilket i sin tur skapar en mer attraktiv skola. Elever och lärare delar skolan som arbetsplats men använder den på olika sätt. Elevskyddsombud kan se utmaningar som vuxenvärlden inte kan, och stötta skolledningen i att lösa problem genom att vara en kanal mellan elever och skolpersonal.

Ett sätt att ge elever det inflytande lagen kräver

Elever har enligt lag rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. I rollen som elevskyddsombud får eleverna möjlighet att engagera sig i skolfrågor, lära sig nya saker och utvecklas. Elevskyddsombuden väljs av eleverna, men det är skolledningen som har ansvar för att se till att de får den utbildning och de resurser de behöver för att utföra sitt arbete. Enligt arbetsmiljölagen ska eleverna utse två elevskyddsombud för varje årskurs 7–9 i grundskolan och 7–10 i specialskolan samt för varje nationellt program i gymnasieskolan.

“Det roligaste var att få lära oss om hur mycket vi faktiskt kan vara med och påverka!”

Sveriges Elevkårer har arbetat med att förbättra skolan i över 80 år och både Sveriges Elevkårer och Sveriges Elevråd har lång erfarenhet av att genomföra utbildningar. Som Sveriges största ungdomsorganisation respektive Sveriges största elevorganisation på grundskolan vet vi hur man gör en rolig utbildning som unga uppskattar och kan använda i sitt dagliga arbete. På våra utbildningsdagar under våren 2021 gav deltagarna utbildningen betyget 4/5 i snitt.

Kommentarer från deltagare som gick vår elevskyddsombudsutbildning under våren 2021:

“Det roligaste var att få lära oss om hur mycket vi faktiskt kan vara med och påverka!”

“Informativt och bra. Det var bra att man hade möjlighet att diskutera med de andra på sin skola för att applicera informationen på verkligheten direkt.”

“Väldigt innehållsrik och tydlig, jättebra”

Innehåll och upplägg

Utbildningen riktar sig till elevskyddsombud på högstadiet eller gymnasiet. Under utbildningsdagen får elevskyddsombuden den grundläggande utbildning de behöver för att genomföra sitt uppdrag på bästa sätt. Föreläsningar om arbetsmiljö, psykisk ohälsa, jämlikhet, normer och elevskyddsombudens uppgifter blandas med workshops och erfarenhetsutbyten med andra elever. Efter utbildningen får ni även tillgång till exklusivt material samt diplom.

Vi erbjuder tre olika upplägg:

– Enskild halvdagsutbildning
– Enskild heldagsutbildning
– Samlade halvdagsutbildningar under mars och november

Alla våra utbildningar kan hållas både fysiskt och digitalt.

Alla våra utbildningar kan hållas både fysiskt och digitalt.

Vill du veta mer om våra enskilda elevskyddsombudsutbildningar?

Klicka här för att läsa mer, se pris och göra en bokning.

Vill du veta mer om våra samlade utbildningsdagar för elevskyddsombud?

Klicka här för att läsa mer om satsningen, se pris och göra en anmälan.