Blogg

En utopi kanske, men det långsiktiga målet för gymnasieskolan bör vara nollvision…

29 november, 2020

Mitt mål som specialpedagog på gymnasiet är att skapa en tillgängliga undervisning där vi gör allt för att varje elev ska lyckas nå sina mål. En utopi kan tyckas och kanske kommer det att fortsätta att vara en utopi, likt nollvisionen för trafiken (det långsiktiga målet att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor i Sverige). Men precis som med nollvisionen, behöver den långsiktiga målsättning för gymnasieskolan vara att ingen elev ska lämna gymnasiet utan en examen.

En del i mitt arbete (som jag också skriver mycket om här på bloggen) är att rusta eleverna med olika studiestrategier för sitt lärande genom olika stödstrukturer. På den gymnasieskola som jag arbetar har vi tillgängliga mallar i alla klassrum och det är en form av stödstruktur. Mallar är inget som eleverna kommer att  använda om vi inte visar hur de kan användas och om vi inte låter eleverna pröva använda dessa i undervisningen. När det gäller arbetet med att bygga stödstrukturer så behöver det finnas en progression. Till en början behöver vi arbeta aktivt med att bygga goda stödstrukturer, likt en byggnadsställning kring ett hus, som vi allt eftersom huset färdigställs, monterar ner. Allt eftersom eleverna blir mer självständiga monteras stödstrukturerna ner.

Jag är övertygad om att alla elever gynnas av detta arbetet. Då lägger vi en god grund för att alla elever ska få möjlighet att utvecklas så långt som det är möjligt.

Ibland möts jag av att undervisningen skulle blir tråkig och enformig om vi arbetar med stödstrukturer. Jag tänker att så behöver det inte vara. Jag började arbeta med stödstrukturer i samband med att jag arbetade med casemetodik. Stödstrukturer gjorde det möjligt för mig att kunna vara kreativ, att kunna utmana, att kunna utgå från en A-niva (på den tiden MVG-nivå), att kunna låta elevernas frågor styra undervisningen.

Och vem behöver inte struktur? Tror vi alla behöver det. Tänk dig själv: Du ska på konferens, du vet inte vad syftet är, du har inte fått en agenda, du vet inte vad du förväntas göra, du vet inte när du får ditt kaffe, din lunch och du vet inte när ni slutar…

Vill du läsa om tydliggörande pedagogik, en viktigt utgångspunkt om vi ska lyckas med en nollvision för gymnasieskolan, kan du göra det här: Tydliggörande pedagogik på gymnasiet skapar goda förutsättningar för alla elever.

Här kan du läsa vidare hur vi kan arbetar med strategier för lärandet: Undervisning i strategier – ett steg mot en tillgänglig lärmiljö.

Slutligen, här kan du läsa om hur vi kan arbeta med självreglerat lärande: Att främja elevers självreglerande lärande.

Så vad säger ni, är det dags för en nollvision för gymnasieskolan?

/Diana, Specialpedagog på gymnasiet

…………………………………………………………

För att få direkta uppdateringar gilla 👍Facebook-sidan: Specialpedagog på gymnasiet https://www.facebook.com/Specialpedagogpagymnasiet/

Instagram: specialpedagog_pa_gymnasiet (gå gärna in och följ ) 😀Tips: Jag har startat en facebookgrupp som heter Specialpedagog på gymnasiet. Gruppen vänder sig till specialpedagoger och lärare som är verksamma på gymnasiet, vuxenutbildningen och grundskolans senare år.