Blogg

Ett digitalt klassrum med tillgängliga mallar

3 februari, 2021

Ni som följt mitt arbete genom bloggen vet att jag arbetar med att skapa goda stödstrukturer bland annat genom olika analys- och skrivmallar. På min skola har vi ett antal analysmallar av en mer generell karaktär uppsatta i plastfickor i alla klassrum i syfte att göra mallarna lättillgängliga och till en naturlig del av vår undervisning. Tanken med detta är att eleverna vid behov ska kunna ta en mall och skriva direkt på den. Det finns många vinster att skriva för hand, tex visar forskning det är bra för att utveckla reflektionsförmåga och att vi minns mer eftersom vi tvingas sålla. Att exempelvis skriva anteckningar för hand och samtidigt lyssna på en föreläsning gör att vi automatisk sållar och formulerar den information som vi skriver vilket stärker minnet.

Vill du läsa mer om detta arbete så kan du göra det här: Nytt läsår, nya möjligheter – Tillgängliga mallar i alla klassrum

Tillgängliga mallar i alla klassrum

Men just nu är verkligheten en helt annan, gymnasieskolan har under en lång period bedrivet undervisningen helt och/eller delvis på distans. Vi behöver anpassa oss efter den verklighet som råder och då är digitala mallar ett bra alternativ.

Jag kommer nedan visa några mallar som jag tycker fungerar bra digitalt.

För det digitala klassrummen har jag två exempel på planeringsmallar; en veckoplanering och en planeringsmall för större fördjupningsarbete. Båda mallarna kan användas såväl på gruppnivå som vid ett handledningssamtal med en enskild elev.

Veckoplaneringen är utformad för att kunna användas som en checklista. Checklistan bygger på tydliggörande pedagogik och är färgkodad enligt Pictograms standard.

Veckoplaneringsmall utifrån tydliggörande pedagogik och färgkodad enligt Pictograms standard.

Mallen nedan är tänkt att vara ett stöd vid ett längre fördjupningsarbete. Tanken med mallen är att den ska var en hjälp för att skapa en struktur och formulera delmål.

Mall som ett stöd vid ett större fördjupningsarbete.

I såväl det digitala- som det fysiska klassrummet kan följande anteckningsmall komma till användning. Jag har i flera inlägg tidigare lyft följande anteckningsmall.

Du kan läsa mer om mallen i följande inlägg: Stödstrukturer genom ett metodiskt arbete med mallar.

Anteckningsmall som bygger på Cornellsystemet

Nästa mall har jag kallat för generell analysmall och den är tänkt att vara ett stöd i arbetet med att tolka information, se samband och gå från del till helt.

I följande inlägg kan du läsa med om hur du kan använda mallen: Hur kan vi stödja och vägleda en elev genom gymnasiet för att göra eleven redo för gymnasiearbetet (och fortsatta studier)?

Nedan är en variant av den generella analysmallen, men i stående format, vilket gör den mer användarvänlig i ett digitalt format.

En annan analysmall som passar digitalt är mallen nedan utifrån Aidan Chambers modell ”Tell med”. Användningsområdet för denna mall är egentligen boksamtal, men den kan också användas i andra sammanhang tex om eleverna tittar på en politisk debatt, tittar på en film etc.

Om du vill läsa mer om mallen kan du göra det i följande inlägg: Att gå från del till helhet

Analysmall utifrån Aidan Chambers modell ”Tell med”

Vill du att eleverna ska öka sin begreppsförmåga så är Frayer-diagram ett bra verktyg.

Vill du läsa mer om hur du kan arbeta med mallen så kan du göra det här: Frayer-diagram: En stödstruktur för ökad begreppsförståelse.

Frayer-diagram ett verktyg för ökad begreppsförståelse

Här är några exempel på mallar som kan fungera som bra stödstrukturer i det digitala klassrummet.

Alla mina mallar finns tillgängliga här: Mitt material

De allra flesta finns nu i redigerbart format och med bildstöd som jag tagit fram.

I mitt förra inlägg skrev jag om att det är viktigt med goda stödstrukturer i det digitala klassrummet. Gå gärna in och läs.

/Diana, Specialpedagog på gymnasiet

…………………………………………………………

För att få direkta uppdateringar gilla 👍Facebook-sidan: Specialpedagog på gymnasiet https://www.facebook.com/Specialpedagogpagymnasiet/

Instagram: specialpedagog_pa_gymnasiet (gå gärna in och följ ) 😀

Tips:

Jag har startat en facebookgrupp som heter Specialpedagog på gymnasiet. Gruppen vänder sig till specialpedagoger och lärare som är verksamma på gymnasiet, vuxenutbildningen och grundskolans senare år.

Jag har även startat en facebookgrupp som heter Vi specialpedagoger och speciallärare – Grupp för kollegialt lärande. Gruppen vänder sig till specialpedagoger och speciallärare.