Blogg

Ett mycket generöst Skolsverige!

24 mars, 2020

Vi som arbetar inom gymnasieskolan har på bara några dagar kastats in i en ny digital verklighet. Vi har snabbt fått ställa om till fjärr- eller distansundervisning. Under de senaste dagarna har jag sett en otrolig kreativitet och att tips och idéer sprids i mängder – Skolsverige visar en otroligt generös sida. Det glädjer mig! Det visar en annan sida än den vi fått se i tex mataffärer, där hyllor gapar tomma för att svenskarna valt att hamstra olika varor.  Det visar en annan sida än alla tråkiga, hetsiga, hatiska kommentarer i sociala medier kring t ex hur Sverige valt att agera och inte agera. Det gör mig ledsen!

Att bedriva fjärrundervisning eller att undervisa på distans ställer stora krav på lärare, elever och skolan. Hur organiserar vi detta på ett bra sätt? Hur möter vi alla våra elevers behov? Hur skapar vi variation? Hur säkerställer vi att eleverna får det stöd som de har rätt till? Detta är frågor som alla rektorer, specialpedagoger, speciallärare, lärare behöver ställa och hela tiden bevaka.

Jag har under de senaste dagarna sett en rad friskfaktorer. Jag ser elever som fått en mycket högre närvaro, jag samtalar med elever som upplever att de får mycket mer gjort och jag har möter elever som upplever att de fått lättare att fokusera. Jag ser också riskfaktorer med fjärr- och distansundervisning. Att vi, med goda intentioner, ökar arbetsbördan för att försäkra oss om att vi ska hinna våra kurser. Att vi riskerar att tappa elever som ligger i gråzonen (jag tänker på elever som klarar sig helt okej, genom en god undervisning och stöd från sina lärare). Att elever som av olika anledningar har svårt att studera hemma kommer få svårt att följa undervisningen.

Vi behöver alla var mycket lyhörda och vi behöver följa våra elever nära. Bjuda in till samtal, fråga hur det går, fråga hur de upplever situationen och erbjuda vårt stöd.

I mitt förra inlägg skrev jag om att tydliggörande pedagogik blir viktigare än någonsin vid fjärr- och distansundervisning. Vi behöver var tydliga med VAD vi ska göra, HUR vi ska göra det, NÄR vi ska göra det, VAR vi ska göra det osv. Inlägget hittar du här: I spåren av Corona… Om du är intresserad av att läsa mer om tydliggörande pedagogik så har jag skrivit ett inlägg som du kan läsa här: Tydliggörande pedagogik på gymnasiet skapar goda förutsättningar för alla elever.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är da5120f2-9ebe-4493-845c-41a6a18a5e43.jpg
För elever som är i behov av stöd kan utmaningarna bli flera, när vi inte möts fysiskt i skolan, därför blir tydliga instruktioner väldigt viktiga. Här är ett exempel på hur det skulle kunna se ut enligt tydliggörande pedagogik.

Det finns en många goda exempel på lärare och specialpedagoger som delar idéer och som inspirerar och nedan tänker jag lyfta några:

Finns en nystartad FB-grupp som heter Distansundervisning i Sverige gruppen hittar du HÄR.

I FB-gruppen Specialpedagogen på gymnasiet har det varit flera diskussion om hur vi kan arbeta med fjärr- och distansundervisning. Gruppen hittar du HÄR.

Funkkonsluten har skrivit ett bra inlägg om specialpedagogisk stöd vid distans- och fjärrundervisning. Inlägget hittar du HÄR.

Helena Wallberg har skrivit ett inlägg om lektionsdesign på  distans. Inlägget hittar du HÄR.

Jag hoppas att snart få se eleverna i skolan igen. Men fram till dess får vi hitta andra former för att mötas. Jag gillar det jag ser och jag hoppas att vi fortsatt ser ett så generöst Skolsverige!

/Diana, Specialpedagog på gymnasiet

…………………………………………………………

För att få direkta uppdateringar gilla 👍Facebook-sidan: Specialpedagog på gymnasiet https://www.facebook.com/Specialpedagogpagymnasiet/

Instagram: specialpedagog_pa_gymnasiet (gå gärna in och följ ) 😀

Tips: Jag har startat en facebookgrupp som heter Specialpedagog på gymnasiet. Gruppen vänder sig till specialpedagoger och lärare som är verksamma på gymnasiet, vuxenutbildningen och grundskolans senare år.