Blogg

Fler elever kan lyckas i skolan med Lgr22 och övriga förändringar

16 augusti, 2022

Webbinarium och e-bok som kan få fler elever att lyckas i skolan

Vi behöver orientera oss, analysera, systematisera och implementera allt NYTT!

Det är många nya förändringar i våra styrdokument som vi ska följa från och med augusti 2022.  Det gäller den nya läroplanen, tre nya allmänna råd som nu har publicerats på ett annorlunda sätt och även olika ändringar i skollagen. Utöver detta har förändringar skett successivt under den senaste åren. Alla vill vi göra rätt men det är inte så lätt att orientera sig, analysera konsekvenserna av förändringarna, systematisera utvecklingsarbetet och implementera alla delar i skolans vardag. Syftet med förändringarna är alltid att stödja elevernas utveckling, lärande och hälsa så optimalt som möjligt, men hur säkerställer vi att detta verkligen sker?

I version 8 av e-boken Vägledning för grundskolan – Främja goda lärmiljöer, förebygga svårigheter samt göra extra anpassningar och ge särskilt stöd (2022) får ni en överblick över alla förändringar som har trätt i kraft. Där finns även förtydliganden och många konkreta exempel till stöd för huvudmän, utvecklingsledare, skolledare, specialpedagoger, speciallärare, övrig elevhälsa, studie- och yrkesvägledare, förstelärare, samt övrig personal som möter elever eller personal kring flera olika ämnen. Efter genomgången på ca 30 sidor finns en summering av samtliga faktorer som kan medföra att fler elever nu kan få möjlighet att lyckas i sitt skolarbete. Faktorer som också innebär att vissa elever som tidigare har varit i behov av stödinsatser, kanske inte längre behöver stödformen.

Webbinariet den 25/8 kl. 15.00-17.00 går igenom förändringarna på ett övergripande sätt för att ge stöd till ert fortsatta utvecklingsarbete. Ni kan anmäla er här. Föreläsningen finns även inspelad om ni i stället önskar ta del av den vid andra datum och kanske tillsammans med många fler kollegor och personal. Kontakta då johannes@elevhalsan.se. E-boken ingår i kostnaden för webbinariet och likaså för den inspelade föreläsningen.

Övriga kapitel i e-boken går igenom hur vi kan främja goda lärmiljöer och förebygga svårigheter, arbeta med extra anpassningar och särskilt stöd. Många konkreta exempel ges. Bland annat

  • En stor åtgärdsbank på ca 150 insatser som vi kan använda inom ledning och stimulans på gruppnivå, samt även i form av extra anpassningar till stöd för enskilda elever.
  • Ett elevexempel på utredning av elevs behov av särskilt stöd samt åtgärdsprogram.
  • Hur vi tillsammans kan skapa rutiner och gå till väga i arbetet med stödinsatser.
  • Bilagor med blanketter som ger stöd och överblick så att vi kan dokumentera professionellt och genomföra arbetsprocessen på ett kompetent och systematiskt sätt.

Har ni frågor kring e-boken eller vill läsa boken innan ni tar del av föreläsningen, så går det bra att mejla Gudrun.LB@live.se . Version 8 av e-boken Vägledning för grundskolan (2022) kan också beställas från Gudruns hemsida i slutet av augusti www.GLBatgardsprogram.com